Een advocaat,
beter vroeg dan laat


Hoe zou onze rechtspraak klinken mochten de commentaren op sociale media rechtsgeldigheid hebben? De Orde van Vlaamse Balies stelt voor: de Social Media Judge, een artificieel (on)intelligente rechter die zijn uitspraken niet baseert op het wetboek, maar op Facebook.

Maak kennis met de Social Media Judge

Nieuws

OVB zoekt jurist

De OVB bestaat uit een dynamisch team van bijna 25 medewerkers en is op zoek naar een jurist om volgende taken uit te voeren:

✓ Je voert de beslissingen uit van de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en van de bestuurders.
✓ Je bestudeert, adviseert over en volgt de juridische en deontologische vraagstukken op.
✓ Je volgt de parlementaire werkzaamheden (wetsvoorstellen/wetsontwerpen) in jouw toegewezen materies op de voet en bereidt standpunten en nota’s voor (zie
www.advocaat.be/standpunten).
✓ Je bereidt de commissievergaderingen inhoudelijk voor en zorgt voor de juridische en administratieve ondersteuning ervan.
✓ Je verschaft algemene juridische informatie aan de advocatuur, onder meer op het Privaat Luik en via de wekelijkse nieuwsbrief OrdeExpress.
✓ Je verwerkt en synthetiseert nieuwe wetgeving en rechtspraak tot handige leidraden, tools en werkinstrumenten voor de advocatuur.
✓ Je staat de Voorzitter en de Algemeen Secretaris bij in juridische vraagstukken en opzoekingen.

Lees de volledige vacature

OVB zoekt niet-advocaten voor College van Toezicht

In de schoot van de Orde van Vlaamse Balies wordt een College van Toezicht opgericht bestaande uit de voorzitter van de OVB, twee leden-advocaten en twee leden niet-advocaten.

Het College van Toezicht staat in voor een gecentraliseerde en geanonimiseerde registratie van de tuchtklachten en tuchtonderzoeken tegen advocaten. Het College van Toezicht draagt bij tot de harmonisering, de bewaking en de bevordering van de tuchtuitoefening, de kwaliteit en integriteit van de advocatuur en de beroepsuitoefening van advocaten, in het belang van de advocatuur, de rechtzoekenden en de maatschappij.

Als lid van het College van Toezicht bent u bevoegd om op onafhankelijke wijze toe te zien op de tuchtuitoefening door de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden, daarover te rapporteren in overeenstemming met de bepalingen van het Reglement, en adviezen of andere informatie te verstrekken aan de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden over zaken die verband houden met de tuchtuitoefening en de tuchthandhaving.

Lees meer in de functie-omschrijving en stel u kandidaat.

Een advocaat raadplegen

Een advocaat raadplegen, doet u beter vroeg dan laat. Door tijdig en juist advies in te winnen, vermijdt u problemen in de toekomst. 

Thema's