Overzicht stageplaatsen

DE ROO NEVEN VERBEEK & RENS

Adres

POSTELWEG 70

2490 BALEN

Contactpersoon

Geert RensTelefoonnummer

014 41 39 26Rechtsdomeinen kantoor

Algemeen


Bijzondere kennis

Manama Notariaat of Vennootschapsrecht strekt tot aanbeveling


Bijkomende info

2 stageplaatsen:

 • 1 sectie personen- en familierecht
 • 1 sectie ondernemingsdrecht

Ad Verlaw Advocatenkantoor

Adres

Filips de Goedelaan 11

8000 Brugge

Contactpersoon

Martine Van Elslander


E-mailadres

advocaten@verlaw.be


Telefoonnummer

050320707


Website

www.adverlaw.be


Rechtsdomeinen kantoor

Het kantoor behandelt diverse materies ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen, banken, vennootschappen maar ook privaat cliënteel.


Bijzondere kennis

 • Interesse in uiteenlopende rechtsmateries en in het bijzonder vereffening-verdeling na echtscheiding, vereffening-verdeling nalatenschappen, vennootschapsrecht, familierecht / huwelijksvermogensrecht, enz.
 • Tevens interesse voor andere rechtstakken zoals aanneming, strafrecht, enz.
 • Goede kennis Frans.
 • Grondige kennis Office en in het bijzonder Word.


ADVAMO Advocatenkantoor

Adres

Groot-Brittanniëlaan 12

Gent

Contactpersoon

Stanislas Ossieur


E-mailadres

advamo@advamo.com


Telefoonnummer

09 224 19 67


Website

www.advamo.com


Rechtsdomeinen kantoor

 • het sociaal recht, in het bijzonder individueel arbeidsrecht, arbeidsongevallen en sociaal strafrecht, sociale inspectie, sociale zekerheid in alle deelsectoren. Je werkt nauw samen met Stanislas Ossieur die het departement leidt.
 • het administratief recht, in het bijzonder alle betwistingen voor de Raad van State en de diverse andere administratieve rechtscolleges, vergunningsbetwistingen, onderwijscontentieux. Je werkt nauw samen met Jan Fiers die het departement leidt.
 • het gezondheidsrecht, in het bijzonder advies-verstrekking t.b.v. de diverse beroepsorganisaties, interpretatie van regelgeving, RIZIV-procedures vanaf het eerste P.V. van verhoor tot de kamer van beroep, tucht voor de diverse gezondheidsberoepen. Je werkt nauw samen met Jan Vande Moortel die het departement leidt;


Bijzondere kennis

ADVAMO is een dynamisch middelgroot advocatenkantoor dat sinds 3 decennia kwaliteitsvol advies verstrekt aan een zeer gediversifieerd cliënteel, dat zowel uit belangrijke bedrijven als private cliënten bestaat. Het kantoor heeft vestigingen te GENT en te HASSELT en bestrijkt in het kader van de klassieke geschillenbeslechting het hele Vlaamse territorium. Daarnaast heeft het kantoor sinds haar ontstaan een zeer uitgesproken beleid inzake belangenbehartiging waarbij onderhandelingen en alternatieve vormen van conflictbehandeling een prominente plaats innemen. Bij ADVAMO Advocaten houden we van no-nonsense. Wij zijn doortastend, direct, creatief, transparant én bovenal gelijkwaardig aan elkaar. Snel schakelen en toewerken naar oplossingen, dat is wat onze opdrachtgevers willen. Met onze juridische kijk op zaken staan wij hen graag terzijde, als een volwaardige sparringpartner. Als een adviseur die keuzes durft te maken, want niet voor niets koesteren wij de ambitie om scherpzinnige advocaten met lef te zijn.


Bijkomende info

 • beschikt over gedegen studieresultaten gekoppeld aan een uitgesproken juridisch denkvermogen;
 • gemotiveerd om als zelfstandig werkend advocaat (verder) een loopbaan uit te bouwen in het gevarieerde domein van
 • ervaring is als dusdanig geen vereiste, motivatie en interesse des te meer;
 • in voor samenwerking en probleemoplossend denken;
 • en goede talenkennis (NL - FR - EN).

ADVAMO BIEDT AAN
 • tijd en faciliteiten om uw vaardigheden als jurist zowel op inhoudelijk, strategisch als bedrijfseconomisch vlak (verder) te ontwikkelen in een snel evoluerende rechtstak;
 • de mogelijkheid om uitdagend en kwalitatief werk te leveren voor het (ondernemers)cliënteel van een dynamisch kantoor;
 • een aantrekkelijke werkomgeving en een collegiale sfeer;
 • een competitief remuneratiepakket met aandacht voor uw persoonlijk professioneel traject.  

HOE SOLLICITEREN BIJ ADVAMO

Voldoe je aan dit profiel, neem dan contact met ons op. We vertellen je graag wat ADVAMO jou te bieden heeft. Stuur je brief begeleid met cv en motivatie naar mr. Stanislas Ossieur (stany.ossieur@advamo.com). Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met het kantoor (advamo@advamo.com), telefoonnummer +32 (0)9 224 19 67. Elke sollicitatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

ADVETO

Adres

Grote Markt 61/31

9100 Sint-Niklaas

Contactpersoon

Johan Thoen


E-mailadres

jothoen@gmail.com


Telefoonnummer

0472 74 10 58


Website

www.adveto.be


Rechtsdomeinen kantoor

We zijn een jong groeiend doch nog klein kantoor dat verschillende rechtsdomeinen bewandelt. In een samenwerking met verschillende advocaten kan worden gezorgd voor een brede opleiding, dan wel een opleiding in een specifieke richting zoals strafrecht, familierecht, consumentenrecht, contractenrecht of eventueel fiscaal recht (kantoor Antwerpen of Brussel). U zal ook rechtstreeks contact hebben met het cliënteel.


Bijzondere kennis

U hebt een brede interessewaaier waarin ofwel het burgerlijk wetboek ofwel het strafwetboek een belangrijke doch geen uitsluitende plaats innemen.


Bijkomende info

Werken met en in vertrouwen is het belangrijkste. Leren zelfstandig werken is op termijn een vereiste. Waar u deel zal uitmaken van een klein maar groeiend kantoor mag u verwachten dat u dossiers van A tot Z mee zal opvolgen. Uw eigen inbreng zal stilaan zijn plaats krijgen. Een stevige juridische achtergrond, strategisch inzicht en doorzettingsvermogen zijn daarvoor onontbeerlijke ingrediënten. Bij interesse zien wij liefst eerst uw CV via mail tegemoet.

ADVOCATEN DE ROUCK, DE RYNCK en HEBBEN

Adres

Nijverheidstraat 2

8900 IEPER

Contactpersoon

Stefaan DE ROUCKTelefoonnummer

057/21.80.04Rechtsdomeinen kantoor

ADVOCATEN DE ROUCK, DE RYNCK & HEBBEN is een onafhankelijk advocatenkantoor, gevestigd in Ieper en voornamelijk actief in West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Ons kantoor richt zich op juridische dienstverlening aan KMO’s. Wij zijn hoofdzakelijk actief in de volgende domeinen:

 • ondernemingsrecht
 • bank- en kredietrecht
 • insolventierecht
 • vennootschapsrecht
 • arbeidsrecht
 • bouwrecht, huur en handelshuur, zakenrecht
 • burgerlijke aansprakelijkheid


Bijzondere kennis

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een gemotiveerde advocaat-stagiair en/of advocaat-medewerker (m/v), die beschikt over:

 • het diploma Master in de rechten. Een graad strekt tot aanbeveling maar is niet noodzakelijk
 • een behoorlijke actieve en passieve kennis van het Frans en Engels
 • zin voor orde en accuraatheid
 • dynamisme, zin voor initiatief en doorzettingsvermogen
 • interesse in het ondernemings- en insolventierecht. Werkervaring en bijzondere voorkennis is welkom maar niet noodzakelijk


Bijkomende info

Wij bieden je:

 • een gedegen en permanente opleiding in een boeiend en afwisselend beroep, waarin zowel het ondersteunen en adviseren van cliënteel als het contentieux en rechtbankwerk uitgebreid aan bod zullen komen
 • de mogelijkheid om ervaring op te doen en je (verder) te specialiseren in een B2B omgeving
 • een aangename werksfeer binnen een kantoor waarin teamwerk en zelfstandig werken hand in hand gaan
 • een correcte en marktconforme verloning
 • de kans om door te groeien en mee te werken aan de verdere uitbouw van ons kantoor

ADVOCATEN QUATACKER

Adres

Mercatorlaan 8

8400 Oostende

Contactpersoon

Ann Quatacker


E-mailadres

ann@quatacker.be


Telefoonnummer

059 51 40 40Rechtsdomeinen kantoor

Vastgoedrecht Personen-en familierecht Vermogensplanning


Bijzondere kennis

 • Master in de rechten met goede studieresultaten
 • Gedegen juridisch denkvermogen
 • Communicatie- en contactvaardigheid
 • Gemotiveerd om als zelfstandig werkend advocaat een loopbaan uit te bouwen binnen ons kantoor
 • Ambitie en zin om te netwerken
 • Goede talenkennis N/F/E


Bijkomende info

Ons kantoor is op zoek naar een enthousiaste, gedreven stagiair(e) met interesse in één van de grote rechtstakken waarop wij ons toeleggen. Het is de bedoeling om een hecht team te vormen en het kantoor te helpen verder uitbouwen.

Advocatenkantoor Bob Van Roy BVBA

Adres

Vinkenstraat 27

Antwerpen

Contactpersoon

Bob Van Roy


E-mailadres

bob.vanroy@skynet.be


Rechtsdomeinen kantoor

Het kantoor is nichekantoor, gespecialiseerd in het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht in al zijn aspecten (verzekeringen, verkeer (burgerlijk en strafrechtelijk), schadeberekening, arbeidsongevallen, bouwrecht, …). Wij behandelen over het ganse Vlaamse landsgedeelte zaken voor particulieren en verzekeringsmaatschappijen.


Bijzondere kennis

Er is een vacature voor een advocaat-stagiair(e) met bijzondere interesse in het gerechtelijk recht in het algemeen en het aansprakelijkheidsrecht in het bijzonder. Kernwaarden zijn: zelfstandigheid, creativiteit, kritische geest, zelfzekerheid, flexibiliteit. Het is de bedoeling om vlot ingeschakeld te worden in het kantoor en dossiers te behandelen van advies over het schrijven van dagvaarding en besluiten tot het pleiten van de zaak voor de rechtbank. Daarom is het ook noodzakelijk om over een wagen (en een geldig rijbewijs) te beschikken.


Bijkomende info

Het kantoor biedt een degelijke en persoonlijke opleiding. Er is vrijheid om een eigen cliënteel op te bouwen. Doorgroeien in het kantoor is eveneens mogelijk.

Advocatenkantoor Flamey

Adres

Jan Van Rijswijcklaan 16

2018 Antwerpen

Contactpersoon

Peter FlameyTelefoonnummer

03 / 257 33 16Rechtsdomeinen kantoor

Flamey Advocaten verleent gespecialiseerd juridisch advies en juridische bijstand, en focust zich daarbij onder meer op geschillen met de overheid en met organisaties van vrije beroepen (benoemingsbetwistingen en tuchtrecht), ruimtelijke ordening en stedenbouw (stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwovertredingen, planschade), milieurecht in de brede zin (milieuvergunningen, afvalstoffen, bodem, natuurbehoud, milieuovertredingen, milieuschade, milieuheffingen), omgevingsrecht, overheidsopdrachten (gunning van aanbestedingen), overheidscontracten (concessies, publiek-private samenwerking), en publieke aanneming (uitvoeringsbetwistingen), onteigeningen (onderhandelingen met aankoopcomité en gerechtelijke onteigening), handelsvestigingen (socio-economische vergunningen voor grote oppervlaktewinkels) en erfgoed (bescherming van monumenten en landschappen).


Bijzondere kennis

Advocatenkantoor Flamey is op zoek naar een gemotiveerde advocaat-stagiair om het kantoor te versterken. De voorkeur van het kantoor gaat uit naar iemand met minstens één jaar ervaring (2e of 3e jaarsstagiair), maar dit is geen absolute must. Ook gedreven en enthousiaste stagiairs met minder ervaring mogen zich kandidaat stellen. De stagiair krijgt de kans om ervaring op te doen in een gerenommeerd nichekantoor. Onder begeleiding van de medewerkers van het kantoor kan hij of zij zich specialiseren in het administratief recht om, gaandeweg, in uitdagende dossiers de advocatenstiel te leren. Tevens wordt de gelegenheid geboden om mee te werken aan de diverse publicaties in boeken en tijdschriften waarvoor het kantoor gekend is.


Bijkomende info

Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht hun CV en motivatiebrief door te sturen naar info@flamey-advocaten.be.

Advocatenkantoor Ghekiere²

Adres

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 14

8870 IZEGEM

Contactpersoon

Mr. Alain GhekiereTelefoonnummer

051/31.82.50Rechtsdomeinen kantoor

algemene rechtspraktijk, met hoofdzakelijke specialisatie in:

 • Familierecht
 • Vastgoedrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Burgerlijk recht en contractenrecht
 • Strafrecht, aansprakelijkheids- en verkeersrecht
 • Bancair recht


Bijzondere kennis

Ghekiere² is een onafhankelijk advocatenkantoor dat gepersonaliseerde dienstverlening aanbiedt in meerdere juridische disciplines (adviesverlening, begeleiden van onderhandelingen, uitwerken van overeenkomsten en het voeren van gerechtelijke procedures) en dit zowel voor particulieren als voor ondernemers. Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde stagiair die in het bijzonder interesse heeft in het familierecht.


Bijkomende info

Heeft u interesse? Neem dan gerust contact op met Mr. Alain Ghekiere (tel. 051/31.82.50) of mail uw cv met begeleidende brief naar info@advocatenghekiere.be. Alle sollicitaties worden steeds vertrouwelijk behandeld.

Advocatenkantoor GLAS

Adres

meerlaan 134

ZOTTEGEM

Contactpersoon

Christophe GLASTelefoonnummer

0475959182


Bijzondere kennis

All-round kantoor, voornamelijk actief in familierecht, incassodossiers, strafrecht, wegverkeer, bouwrecht, voorlopig bewindvoering, collectieve schuldenregeling, ...


Advocatenkantoor Goris & Van Herck BVBA

Adres

Baalsebaan 183

3128 TREMELO

Contactpersoon

Christiaan GORISTelefoonnummer

016/53.53.94


Website

www.legiteam.be


Rechtsdomeinen kantoor

 • Ondernemingsrecht
 • Bemiddeling in handels- en burgerlijke zaken
 • Incasso
 • Familierecht
 • Jeugdrecht
 • Strafrecht


Bijzondere kennis

Advocatenkantoor Goris & Van Herck is een jong en dynamisch advocatenkantoor in Tremelo, op de kruising tussen de gerechtelijke arrondissementen Leuven, Mechelen en Turnhout. Wij leveren maatwerk: iedere cliënt krijgt de beste oplossing van het door hem voorgelegde probleem voor de laagst mogelijke prijs. Onze cliënten zijn voornamelijk eenmanszaken en kmo's, horeca- en aannemingsbedrijven, vastgoedmakelaars en verzekeringsagenten, gemeentes. Ook particulieren kunnen op onze diensten een beroep doen.


Bijkomende info

Wij zoeken een gemotiveerde stagiair met interesse in ondernemingsrecht en burgerlijke recht.

advocatenkantoor Joost Van Damme

Adres

Zenderstraat 5

9070 Destelbergen

Contactpersoon

Mr. Joost Van DammeTelefoonnummer

09 324 15 88Rechtsdomeinen kantoor

Het kantoor behandelt een breed spectrum aan juridische materies. Het kantoor legt zich toe op de algemene rechtspraktijk (verbintenissenrecht, bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht...) en heeft een bijzondere expertise in het zakenrecht, het handelsrecht en het tuchtrecht inzake onderwijs.


Bijzondere kennis

Wij zijn op zoek naar:

 1. een voltijdse advocaat-medewerker met drie jaar ervaring, om vanaf oktober 2018 ons kantoor te versterken.
 2. een voltijdse advocaat-stagiair


Bijkomende info

Iedere sollicitatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Advocatenkantoor Nolmans Croonen

Adres

Bergensesteenweg 54

1500 Halle

Contactpersoon

Johan Nolmans - Kris Croonen


E-mailadres

office@ncvw.be


Telefoonnummer

02/356.57.68


Website

www.nclaw.be


Rechtsdomeinen kantoor

 • Familierecht
 • Verbintenissenrecht
 • Contractenrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Strafrecht


Bijkomende info

Wij zijn op zoek naar een advocaat stagiair die ons team komt versterken. Wij verwachten interesse in o.a. het verbintenissenrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en familierecht. Kennis van het Frans is een meerwaarde. Wij bieden een dynamische en aangename werkomgeving, reële doorgroeimogelijkheden en aantrekkelijke voorwaarden. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun sollicitatiebrief en C.V. richten naar het e-mailadres office@ncvw.be t.a.v. Johan NOLMANS of Kris CROONEN.

Advocatenkantoor Ryckbost & Ryckbost

Adres

E. Beernaertstraat 80

8400 Oostende

Contactpersoon

Donatienne RyckbostTelefoonnummer

059 55 10 48Rechtsdomeinen kantoor

Bestuurlijk goederenrecht, vastgoedrecht, erfdienstbaarheden van openbaar nut, onteigeningen, realisatie van grote infrastructuurwerken Onroerend erfgoed Omgevingsrecht (milieu- en ruimtelijke ordening), bestemmingsvoorschriften, omgevingsvergunning, ruimtelijke uitvoeringsplannen, MER, handhaving Bodemsanering, brownfield Onroerende voorheffing en leegstandsheffing


Bijzondere kennis

Bestuursrecht


Bijkomende info

Advocatenkantoor Ryckbost & Ryckbost zoekt een gemotiveerde stagiair om ons kantoor te verstrekken. Ons gespecialiseerd kantoor is gekend voor een professionele aanpak, integriteit en degelijkheid. U heeft de mogelijkheid om te specialiseren in administratief recht en in uitdagende dossiers ervaring op te doen.

Advocatenkantoor Top

Adres

Brederodestraat 146

2018 - Antwerpen 1

Contactpersoon

Ergün Top


E-mailadres

ergun.top@advocaat.be


Telefoonnummer

+32475976290


Rechtsdomeinen kantoor

 • strafrecht
 • verkeersrecht
 • familierecht
 • vreemdelingenrecht


Bijkomende info

Jonge dynamische ploeg die aan het uitbreiden is en zich voornamelijk toespitst op strafrecht, verkeersrecht, familierecht en vreemdelingenrecht. Motivatieschrijven met curriculum vitae te verzenden per adres ergun.top@advocaat.be

Advocatenkantoor Van Haeleweyck & Nieuwdorp

Adres

Kalkoven 50

1730 Asse

Contactpersoon

Nele NieuwdorpTelefoonnummer

02.454.05.20


Rechtsdomeinen kantoor

Advocatenkantoor Van Haeleweyck & Nieuwdorp, gevestigd te Asse, zoekt een stagiair of medewerker. Het kantoor is vooral werkzaam in diverse domeinen van het burgerlijk recht, familierecht, verkeersrecht, sociaal zekerheidsrecht en handelsrecht. Het kantoor richt zich op een volledige dienstverlening aan particulieren en KMO.


Bijzondere kennis

Profiel:

 • opdracht : behandeling van dossiers ter zitting, bijwonen van expertises en notariële vergaderingen, in staat stellen en opvolgen van dossiers
 • in staat zijn oplossinggericht te denken
 • bij voorkeur tweetalig
 • beschikken over een voertuig


Bijkomende info

U heeft de mogelijkheid om :

 • te beschikken over een eigen werkruimte
 • verantwoordelijkheid op te nemen bij het beheer van dossiers
 • een eigen cliënteel uit te bouwen
 • het adres van zijn/haar kabinet ter plaatse te hebben
 • voor het eigen kabinet gebruik te maken van de faciliteiten van het secretariaat

Advorma Advocaten

Adres

Kontichsesteenweg 86

2630 Aartselaar

Contactpersoon

Dirk Van Orshaegen


E-mailadres

dvo@advorma.be


Telefoonnummer

+32.3.877.26.00


Website

www.advorma.be


Rechtsdomeinen kantoor

Algemeen en bijzonder privaatrecht en ondernemingsrecht.

Bijzondere aandacht voor vennootschapsrecht (inzonderheid M&A), contracten (burgerlijk en handelsrechtelijk), intellectuele eigendom en marktpraktijken, bouw- en aannemingsrecht, zakelijke rechten en algemeen aansprakelijkheidsrecht.


Bijzondere kennis

 • Goede studieresultaten. Een bijkomend diploma is een pluspunt.
 • Taalvaardig. Moedertaal Nederlands, voldoende kennis van het Engels en het Frans (schrijven en spreken). Kennis van andere talen is een pluspunt.
 • Relevante ervaring is een pluspunt
 • Teamplayer die ook zelfstandig kan werken.
 • Positieve ingesteldheid.
 • Sterk analytisch vermogen.
 • Punctueel.
 • Wil om te slagen.
 • Vermogen tot creatieve en pragmatische probleemoplossing.
 • Algemene inzetbaarheid.
 • In bezit van rijbewijs en eigen wagen.


Bijkomende info

Advorma Advocaten streeft ernaar om haar cliënten-ondernemingen en -ondernemers een antwoord te bieden op elke juridische vraag. Advorma Advocaten is voornamelijk (doch niet uitsluitend) actief in het ondernemingsrecht in brede zin, met de nadruk op contractenrecht, handelsrecht, vennootschapsrecht, intellectuele eigendom en marktpraktijken, bouwrecht en aannemingsrecht.

Advorma biedt u:

 • een vergoeding in overeenstemming met uw kwalificaties en vaardigheden;
 • een aangename werkomgeving met de mogelijkheid om door te groeien.

Altius CVBA

Adres

Havenlaan 86C

1000 Brussel

Contactpersoon

Nadia BeutelsTelefoonnummer

02/4215071


Website

www.altius.com


Rechtsdomeinen kantoor

IP Dispute Resolution B&F Corporate M&A Commercial Comptetion ICT Real Estate EU Regulatory Regulatory Sports Employment


Bijzondere kennis

Key requirements:

 • You have at least 1 year of experience in Real Estate Law, ideally in a similar practice of a first rated Belgian or international law firm; inhouse experience can be an additional advantage.
 • You achieved excellent grades during your university studies. If you have worked or studied abroad that would be an asset.
 • You have good writing skills.
 • You are fluent in Dutch and French. Your level of English is suitable for daily use in a business environment. Knowledge of any other language is a plus.
 • You are a team player, highly motivated and internationally oriented and you combine a profound interest in Real Estate Law with commercial awareness.


Bijkomende info

Our offer:

 • A working environment with interesting opportunities for professional development and advancement.
 • You will work with talented and seasoned colleagues in a friendly, pleasant and collaborative atmosphere.
 • A competitive and attractive package

Altius CVBA

Adres

Tour & Taxis

Brussel

Contactpersoon

Nadia BeutelsTelefoonnummer

02/4215071


Website

www.altius.com


Rechtsdomeinen kantoor

ALTIUS is one of the largest Belgian independent law firms, consisting of approximatively 65 lawyers. Established in Brussels and Louvain-la-Neuve, we advise Belgian and international companies on the legal aspects of their transactions and disputes. Function: We are currently looking for a Junior associate to join our IP department. Our IP team is one of the largest IP teams in Belgium. Its expertise covers all the traditional branches of IP law over a wide-range of industry sectors. We also handle emerging technology-related disciplines. ALTIUS has been involved in ground-breaking litigation before the European courts (both the Court of Justice and the General Court of Justice) and in numerous high-profile IP cases before the Belgian courts. ALTIUS’ IP department is ranked Tier 1 and has been highly recommended over the last decade by leading international legal directories.


Bijzondere kennis

 • You have 0-2 years' experience in IP law.
 • You have achieved excellent grades during your university studies.
 • You show a particular interest in patents and life sciences.
 • You have good writing skills.
 • You speak Dutch and French on a native speaker level with fluency in English. Knowledge of any other language is a plus.
 • You preferably have experience in studying abroad.
 • You are a team player, highly motivated and internationally oriented who combines a keen interest in IP matters with commercial awareness.


Bijkomende info

Our offer:

 • A working environment with interesting opportunities for professional development and advancement.
 • You will become part of a praised team and you will work in a friendly, pleasant, and collaborative atmosphere.
 • A competitive and attractive package.

Ambos NBGO Advocaten

Adres

Sint Aldegondiskaai 18, 2000 Antwerpen

Antwerpen

Contactpersoon

Peter Van de VijverTelefoonnummer

032012760


Website

www.amboslaw.be


Rechtsdomeinen kantoor

Ambos NBGO is een onafhankelijk full service kantoor dat met zijn uitzonderlijke expertise en ervaring in tal van praktijkgebieden haar cliënten een professionele dienstverlening biedt op topniveau, en dit zowel op nationaal als internationaal vlak. Onze advocaten zijn erkende specialisten hun vakgebied: administratief recht, arbeidsrecht, bank-en financieel recht, commercieel recht, geschillenbeslechting, handelsrecht, IP/IT, milieu- en stedenbouwrecht, vastgoedrecht, vennootschapsrecht, verzekeringsrecht en vervoerrecht.


Bijzondere kennis

U beschikt over een diploma Master in de Rechten, met bijzonder interesse voor het handelsrecht en het vervoerrecht. Daarnaast beschikt U over een zeer goede talenkennis (Nederlands, Frans en Engels - bijkomende talen of buitenlandse studeer/werkervaring zijn een pluspunt). beschikt over uitstekende juridische capaciteiten, ondernemerszin en goede communicatievaardigheden. U kunt zelfstandig werken. U draagt groepsgeest en flexibiliteit hoog in het vaandel.


Bijkomende info

Ambos NBGO is op zoek naar een stagiair(e) om de praktijkgroep Vervoerrecht in haar kantoor te Antwerpen verder uit te bouwen.

Amistadlaw

Adres

Maria van Bourgondiëlaan, 7b

8000 Brugge

Contactpersoon

Sylvie MicholtTelefoonnummer

050314130Rechtsdomeinen kantoor

 • familierecht
 • asiel en migratie
 • trafrecht


Bijzondere kennis

 • bijzonder interesse voor asiel en migratie


Bijkomende info

VACATURE STAGIAIR - ADVOCAAT

Bedrijfsomschrijving Advocatenkantoor Amistadlaw, gelegen in het centrum van Brugge, is een advocatenkantoor waar verschillende advocaten werkzaam zijn. Het kantoor is hoofdzakelijk gespecialiseerd in het Vreemdelingenrecht, Personen – en Familierecht, strafrecht, verbintenissenrecht en Internationaal Privaatrecht. Functieomschrijving en taken

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, zelfstandige, dynamische en georganiseerde advocaat - stagiair met een bijzondere interesse voor het Vreemdelingenrecht. Uw taak bestaat uit het voorbereiden en het afwerken van dossiers op juridisch vlak. Wij bieden u de mogelijkheid om in interessante dossiers te werken in een team. Dit met veel autonomie en een verdere opvolging van het dossier.

Profiel

 • U bent in het bezit van een diploma Master in de Rechten.
 • U werkt accuraat, bent proactief en opmerkzaam.
 • Enige werkervaring is een plus maar niet vereist.
 • U hebt een goede kennis van het Frans en Engels (schrijven en spreken).
 • Verder bent u vertrouwd met het MS Office – pakket (Word, Excel, Outlook, …).
 • Interesse in het Vreemdelingenrecht is noodzakelijk.

Persoonlijke kenmerken
 • Discreet;
 • Diplomatie;
 • Respectvolle attitude;
 • Nauwkeurig en gestructureerd werken;
 • Communicatief;
 • Stressbestendig werken;
 • Teamplayer die ook zelfstandig kan werken;
 • Flexibel.

Aanbod

Wij bieden een kantoor met een professionele werkomgeving, boeiend werk en collega’s die een gedegen opleiding kunnen bieden. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid mee te werken aan een groeiend en dynamisch kantoor in zijn vakgebied. U krijgt de wettelijk conforme vergoeding voor advocaten – stagiairs.

Solliciteren? Stuur dan zo snel mogelijk je CV met begeleidend schrijven naar Advocatenkantoor Amistadlaw (t.a.v. Sylvie Micholt), Maria van Bourgondiëlaan 7B, 8000 Brugge of sylvie.micholt@amistadlaw.be

BAELDE ADVOCATEN

Adres

Scheepsdalelaan 29

8000 BRUGGE

Contactpersoon

Guy BAELDETelefoonnummer

050/64.12.00Rechtsdomeinen kantoor

Immobiliënrecht - vastgoedrecht bouwrecht handelsrecht omgevingsrecht burgerlijk recht


Bravis Advocaten

Adres

Andre Hermanslaan 16

2100 Antwerpen-Deurne

Contactpersoon

Bruno Van ImpeTelefoonnummer

033248162


Bijzondere kennis

Interesse voor insolventierecht (faillissementen) en collectieve schuldenregeling. Verder familierecht, vennootschapsrecht en burgerlijk recht in de meest brede zin. De mogelijkheid bestaat om na de stage verder te integreren in het kantoor.


BVBA Advocatenassociatie Advocon

Adres

Gijmelsesteenweg, 81

Aarschot

Contactpersoon

Dorien SalaetsTelefoonnummer

+3216568854


Website

www.advocon.be


Rechtsdomeinen kantoor

 • Administratief recht
 • Beslag – en executierecht
 • Bouwrecht en aannemingsrecht
 • Familierecht
 • Erfenisrecht
 • Jeugdrecht
 • Echtscheidingen
 • Handels – en ondernemingsrecht
 • Huur -en eigendomsrecht
 • Schade en schadeloosstelling en menselijke schade
 • Strafrecht
 • Verkeers, -aansprakelijkheids, -en verzekeringsrecht
 • Collectieve schuldbemiddeling
 • Voorlopige bewindvoering


Bijzondere kennis

Wij bieden u een boeiende rechtspraktijk met een variatie aan dossiers die u, gaandeweg, autonoom behandelt. U verblijft in een aangename werksfeer voorzien van alle faciliteiten. Wij bieden aantrekkelijke, financiële voorwaarden en carrièremogelijkheden. Interesse? Bezorg ons uw cv (mailen aan dorien.salaets@advocon.be) en we nodigen u uit voor een gesprek !


Bijkomende info

Voor meer informatie over ons kantoor kan u een kijkje nemen op onze website www.advocon.be of op onze Facebookpagina. U kan ook steeds verblijvend contact met ons opnemen.

CHRISTOFFELS NEVEN CLAESSENS

Adres

Stationsstraat 150

3620 Lanaken

Contactpersoon

Ann CLAESSENS


E-mailadres

info@annclaessens.be


Telefoonnummer

089/71.17.27CMS

Adres

Uitbreidingstraat 2

Berchem

Contactpersoon

Gregory VerhelstTelefoonnummer

03 206 01 45


Website

www.cms.law


Rechtsdomeinen kantoor

CMS is op zoek naar een junior associate (m/v) om het departement publiek en milieurecht in Antwerpen te versterken.


Bijzondere kennis

Profiel: • Goede studieresultaten zijn een vereiste; • Tot twee jaar ervaring; • Nederlandstalig met een goede kennis van het Frans en Engels; • De wil om zich te specialiseren in het omgevingsrecht: • Een eerste ervaring binnen de sector is een troef; • Gedreven, met sterke analytische vaardigheden en een creatieve geest.


Bijkomende info

CMS België, volgens Trends Legal Awards 2017 de meest aantrekkelijke werkgever op de Belgische juridische markt, is een internationaal advocatenkantoor met meer dan 100 advocaten, gevestigd in Brussel en Antwerpen met een full service aanbod aan juridische en fiscale diensten voor het cliënteel. Met meer dan 4.500 advocaten zijn wij aanwezig in 42 landen en 74 kantoren in Europa, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en China. U zal deel uitmaken van een goed geïntegreerd en dynamisch team dat werkt aan zowel Belgische als internationale zaken. Wij bieden een ondernemende werkomgeving en de mogelijkheid om deel uit te maken van een ambitieuze en groeiende internationale organisatie. Wij gaan een langdurige verbintenis aan met onze advocaten. Wij bieden interessant en gevarieerd werk in uitdagende dossiers, met de mogelijkheid om samen te werken met binnen- en buitenlandse vakgroepen. Wij bieden reële groeimogelijkheden, uitdagend werk, interessante dossiers, persoonlijke opvolging, de mogelijkheid tot publiceren en een aantrekkelijk salarispakket aan. Indien u interesse heeft in een samenwerking met CMS (www.cms.law), mag u uw CV met begeleidend schrijven overmaken aan Mr. Gregory Verhelst: gregory.verhelst@cms-db.com

COLPAERT ADVOCATEN BVBA

Adres

Hulstbaan 233a

9112 SINAAI (SINT-NIKLAAS)

Contactpersoon

Johan COLPAERT


E-mailadres

info@johancolpaert.be


Telefoonnummer

03 777 87 77Rechtsdomeinen kantoor

Algemeen burgerlijk recht Bouwrecht Insolventierecht Ondernemingsrecht Personen- en Familierecht


Bijzondere kennis

COLPAERT ADVOCATEN is een sterk en dynamisch advocatenkantoor met een strategische ligging in de driehoek Antwerpen-Gent-Dendermonde. Ter versterking van ons kantoor zoeken wij een junior advocaat of stagiair in het burgerlijk en handelsrecht (max.3 jaar ervaring)

PROFIEL

 • Kandidaten kunnen bogen op uitstekende studieresultaten, en hebben o.a. een sterke belangstelling voor bovenstaande rechtstakken;
 • U laat zich kenmerken door een uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie, zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels;
 • U bent ambitieus, resultaatgericht en proactief;
 • U bent betrouwbaar en doortastend in uw werk
 • U hebt interesse in nieuwe ontwikkelingen
 • U hebt een sterk analytisch denkvermogen en werkt steeds oplossingsgericht
 • U bent bereid om zelfstandig te werken en te functioneren, binnen een bestaand kantoor met groot cliënteel

AANBOD
 • Competitieve vergoeding en aangename werksfeer met ruimte voor persoonlijk initiatief
 • Een omgeving die openstaat voor innovatie
 • Een gedegen opleiding door de partners
 • Grote autonomie in het afhandelen van de dossiers en rechtstreekse samenwerking met de cliënten
 • Doorgroeimogelijkheden


DE MULDER ADVOCATEN

Adres

Stationsstraat 35/1

1730 Asse

Contactpersoon

Siegfried De Mulder
Rechtsdomeinen kantoor

Klein multidisciplinair advocatenkantoor met specialiteiten in strafrecht, familierecht en bouwrecht. Het kantoor is actief in tal van permanenties en commissies aan de Orde van Advocaten en werkt actief mee met diensten van de eerste- en tweedelijnsbijstand.


Bijzondere kennis

 • U bent Master in de Rechten en ambieert een stageplaats bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel.
 • U bent bij voorkeur afgestudeerd in de richting Strafrecht-Burgerlijk recht.
 • Communiceren met Franstalig cliënteel schrikt u niet af.
 • De toch relatief zware inspanningen die een advocaat dagdagelijks levert, met vaak avondwerk/weekendwerk en soms nachtwerk, weerhouden u niet van uw interesse in dit zelfstandig beroep.
 • U beschikt over een goede portie zelfvertrouwen en hebt desgevallend een ruime contactenkring die uw input in het kantoor een boost kan geven.µ
 • U beschikt over een rijbewijs B (eventueel A) en een voertuig.
 • U bent bij voorkeur uit de regio Brabant-Brussel.


Bijkomende info

Gevarieerd werk onder het zelfstandig statuut van advocaat-stagiair, met een basisvergoeding zoals vooropgesteld door de Orde van Advocaten, en eventueel te bespreken aanvullende vergoedingen in functie van inspanningen en input. Het kantoor biedt financiële en professionele perspectieven. Er is een eigen bureau beschikbaar, een ruime bibliotheek en parkeerruimte.

De Nyn advocaten

Adres

Oudemanstraat 25

Londerzeel

Contactpersoon

Evelien TahonTelefoonnummer

052/30.82.77Rechtsdomeinen kantoor

Ons kantoor is actief binnen alle rechtsdomeinen van het burgerlijk recht. Er is tevens een beperkt strafrechtelijk luik.


Bijkomende info

Ons hoofdkantoor is gevestigd te Londerzeel. Ons bijkantoor is gelegen in Willebroek. Beiden zijn zeer vlot bereikbaar via de A12. Onze medewerkers krijgen de gelegenheid om zich, in functie van hun capaciteiten, zelfstandig te ontplooien. Zij worden daarbij omringd en begeleid door een ervaren team van gedreven advocaten. Meertaligheid vormt zeker en vast een bijkomende troef. Wij bieden een uitdagende functie, aangename werksfeer, een correcte verloning en doorgroeimogelijkheden.

De Nyn advocaten

Adres

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Contactpersoon

Evelien TahonTelefoonnummer

052/30.82.77Rechtsdomeinen kantoor

Ons kantoor is actief binnen alle rechtsdomeinen van het burgerlijk recht. Er is tevens een beperkt strafrechtelijk luik.


Bijkomende info

Ons hoofdkantoor (te Londerzeel) en bijkantoor (te Willebroek) zijn beiden zeer vlot bereikbaar via de A12. Onze medewerkers krijgen de gelegenheid om zich, in functie van hun capaciteiten, zelfstandig te ontplooien. Zij worden daarbij omringd en begeleid door een ervaren team van gedreven advocaten. Meertaligheid vormt zeker en vast een bijkomende troef. Wij bieden een uitdagende functie, aangename werksfeer, een correcte verloning en doorgroeimogelijkheden.

DE ROO NEVEN VERBEEK & RENS

Adres

Michiel jansplein 25

3920 LOMMEL

Contactpersoon

Geert RensTelefoonnummer

011 55 02 20Rechtsdomeinen kantoor

Algemeen


Bijzondere kennis

Manama Notariaat of Vennootschapsrecht strekt tot aanbeveling


Bijkomende info

2 stageplaatsen /medewerkers:

 • 1 sectie personen-en familierecht
 • 1 Ondernemingsrecht

De Smedt Advocaten

Adres

Roomstraat 36-40

9160 Lokeren

Contactpersoon

Marie-Laure De SmedtTelefoonnummer

09/348.58.54Rechtsdomeinen kantoor

All-round kantoor met focus op insolventierecht, aansprakelijkheidsrecht en familierecht.


Bijzondere kennis

Wij zijn op zoek naar een gedreven advocaat(-stagiair) met een brede juridische kennis en interesse. Wij verwachten een geëngageerde kandidaat die teamgericht is en dit met een grote verantwoordelijkheidszin, betrokkenheid en motivatie.


e².law

Adres

Koningsgalerij, 27

1000 brussel

Contactpersoon

Quentin de Bournonville


E-mailadres

hr@e².law


Website

www.e2.law


Rechtsdomeinen kantoor

Ondernemingsrecht / energierecht


Bijzondere kennis

 • 1 tot drie jaar ervaring in handelsrecht of vennootschapsrecht als stagiair-advocaat;
 • Nederlands en/or frans als moedertaal en vaardigheid in juridisch en vloeiend Engels (mondeling en schriftelijk). Kennis van het frans/ Nederlands of Duits is een troef;
 • ervaring in procesvoering;
 • in staat om autonoom een dossier te beheren;
 • bereidheid om in team te werken in multidisciplinaire en internationale aangelegenheden;
 • interesse in de energiesector en / of nieuwe technologieën en/of een Manama in het vennootschapsrecht zijn een troef.


Bijkomende info

Ons aanbod:

 • een aantrekkelijk en concurrerend pakket;
 • een complete beoefening van het ondernemingsrecht, vaak met een internationale dimensie;
 • mogelijkheid om voortdurend bij te leren (coaching, seminaries, bedrijfsontwikkeling);
 • een stimulerende en vriendelijke werkomgeving (mogelijkheden om vanop afstand te werken, flexibiliteit, etc.);
 • mogelijkheid om actief lid te zijn van een dynamisch en ambitieus team en te werken in zaken die vaak een internationale dimensie hebben;
 • mogelijkheid om uw eigen klantenportfolio te ontwikkelen / beheren.

ELUON ADVOCATEN

Adres

Georges Lecointelaan, 50

1180 BRUSSEL

Contactpersoon

Bart COOLSTelefoonnummer

02/375.82.42


Website

www.eluon.be


Bijkomende info

Om ons team vanaf 01.10.2018 te versterken zijn wij op zoek naar een medewerker met interesse in het ondernemingsrecht in de ruime zin. Gewenst profiel:

 • Je bent Nederlandstalig met een uitstekende mondelinge en schriftelijk kennis van het Frans en Engels
 • Jij hebt een bijzondere interesse in het privaat bankrecht.
 • Ambitie om een eigen clienteel te ontwikkelen is een belangrijk pluspunt.

Wii bieden een dynamische en aangename werkomgeving en aantrekkelijke voorwaarden. Geïntereseerden sturen hun solicitatiebrief met CV aan Meester Bart Cools op één van de hiernavolgende emailadressen: lawfirm@eluon.be / b.cools@eluon .be

ESSENZIA ADVOCATEN

Adres

NOORDERLAAN 98

2030 ANTWERPEN

Contactpersoon

Marianne Van Tilborgh


E-mailadres

mvt@essenzia.be


Telefoonnummer

03/234 36 34


Website

www.essenzia.be


Rechtsdomeinen kantoor

gerechtelijk recht, verbintenissenrecht in het algemeen en verzekeringsrecht in het bijzonder


Bijzondere kennis

Essenzia Advocaten is op zoek naar versterking voor het kantoor in Antwerpen. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met minstens één jaar ervaring (2e of 3ejaarsstagiair(e) of tableau-advocaat), maar we geven ook een 1e-jaarsstagiair(e) graag de kans om ons te overtuigen van zijn/haar gedrevenheid, enthousiasme en interesse in het gerechtelijk recht, het verbintenissenrecht in het algemeen en verzekeringsrecht in het bijzonder. Omdat ons kantoor dossiers behandelt over gans België is een goede kennis van het Frans belangrijk.


Bijkomende info

Essenzia Advocaten biedt een degelijke en veelzijdige opleiding. We vinden het belangrijk dat de nodige zelfstandigheid wordt ontwikkeld, maar benadrukken evenzeer het belang van het werken in teamverband. Je taak bestaat hoofdzakelijk uit de opvolging van betwiste invorderingsdossiers in alle aspecten : juridisch analyseren van het probleem, cliënten adviseren, komen tot onderbouwde standpunten, deze in helder taalgebruik formuleren in briefwisseling en conclusies, pleiten voor de rechtbank, opvolgen van uitvoeringen. Ons cliënteel is uitsluitend bedrijfscliënteel met een uitstekende reputatie. Essenzia Advocaten heeft als advocatenkantoor een belangrijke rol te spelen bij het bewaken van deze reputatie ten aanzien van de rechtbank en derden. Professionaliteit, betrouwbaarheid, efficiëntie en transparantie zijn evidente kernbegrippen.

EVERO ADVOCATEN

Adres

Gentse Steenweg 36

Lokeren

Contactpersoon

Wim De Langhe


E-mailadres

info@evero.be


Telefoonnummer

09/330.19.56


Website

www.evero.be


Rechtsdomeinen kantoor

EVERO ADVOCATEN is een jong en dynamisch kantoor dat een breed spectrum aan rechtsdomeinen behandelt. De focus ligt op algemeen burgerlijk recht, handelsrecht, vennootschapsrecht, bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht en verkeersrecht. Een kordate no-nonsense aanpak vormt de rode draad door elk dossier.


Bijkomende info

Gezien de enorme groei van ons kantoor zijn wij op zoek naar een gedreven en enthousiaste stagiair(e), die "goesting" heeft om mee zijn of haar schouders te zetten onder de verdere uitbouw van het kantoor. Wat verwachten wij van u : * Een brede interesse in de diverse rechtsdomeinen; * Gedrevenheid; * Zelfstandigheid; * Vermogen tot het maken van adequate analyses ; * Een vlotte pen; * .... Wat bieden wij u : * Een doorgedreven opleiding; * Ruime autonomie in behandeling en opvolging van dossiers; * Een aangename werkplek; * ....

Frans Baert & vennoten

Adres

Koning Albertlaan 128

9000 GENT

Contactpersoon

Veerle TollenaereTelefoonnummer

09/222 94 31Rechtsdomeinen kantoor

het kantoor behandelt vrijwel alle soorten zaken: burgerlijk recht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, stedenbouw- en milieurecht, omgevingsrecht, familiaal vermogensrecht, erfrecht, bestuursrecht, financieel recht, sociaal recht, strafrecht, consumentenrecht enzovoort.


Bijzondere kennis

het publiekrecht (omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu, erfgoed, bestuursrecht, grondwettelijk recht,...).


Bijkomende info

Uw profiel

 • U heeft een uitgesproken interesse in het publiekrecht (omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu, erfgoed, bestuursrecht, grondwettelijk recht,...). Een specifieke vooropleiding en/of een relevante werkervaring vormen een plus.
 • U heeft zich bij voorkeur tijdens uw studies onderscheiden, geeft blijkt van een voltijdse beschikbaarheid, zin voor initiatief, samenwerking en flexibiliteit alsook een goede talenkennis.
 • U getuigt van een open geest en een grote leerbereidheid.
 • U kan zelfstandig werken, functioneert in teamverband, werkt dynamisch, nauwgezet en precies.

Wij bieden u:
 • een opleiding/samenwerking in een stabiel en gerenommeerd regionaal advocatenkantoor gevestigd te Gent met lange termijnvisie.
 • integratie in de ploeg publiekrecht met ruime ervaring in de meest onderscheiden aspecten van het publiek recht. Momenteel zoeken wij vooral geïnteresseerden in ruime sector van het omgevingsrecht en mogelijks raakvlakken met vastgoed, als ondersteuning voor Veerle Tollenaere en Pieter Van Assche.
 • diversiteit in uw werkzaamheden, waarbij u zeer nauw samenwerkt met de advocaten die de praktijkgroep leiden. U werkt zowel voor overheden, ondernemingen als particulieren in een veelzijdige context die raakvlakken met andere sectoren vertoont zoals o.a. vastgoed.
 • een zelfstandige en tegelijk ondersteunde functie, met de mogelijkheid om rechtstreekse contacten te ontwikkelen met het cliënteel alsook rechtbankervaring op te doen. U wordt betrokken bij de redactie van adviezen en het voeren van procedures voor de burgerlijke rechtbanken, bestuurlijke beroepsorganen, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof en het ontwikkelen van projecten.
 • een vaste vergoeding aangepast aan uw ervaringsniveau, mogelijks aangevuld in functie van eigen aanbrengsten.

GD&A Advocaten

Adres

Stationsplein 10

Lokeren

Contactpersoon

Rik DeruytterTelefoonnummer

09/277 03 15Rechtsdomeinen kantoor

 • Algemeen Administratief Recht
 • Omgevingsrecht
 • Onderneming & Vastgoed
 • Fiscaal recht
 • Zorg


Bijzondere kennis

Wij rekenen op advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. GD&A-medewerkers krijgen de gelegenheid om zich, in functie van de individuele capaciteiten, zelfstandig te ontplooien. Zij worden daarbij omringd en begeleid door een ervaren team van gedreven advocaten, waarvan een aantal ook academisch actief is.


Bijkomende info

Voor de uitbreiding van ons kantoor te Lokeren zijn wij op zoek naar advocaat-stagiairs met interesse voor fiscaal recht, onteigeningsrecht, administratief recht, ondernemingsrecht of sociaal recht. Stuur vandaag nog uw CV naar rik.deruytter@gdena-advocaten.be en wij nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek.

HOEBEEK ADVOCATEN

Adres

Lakensestraat 41 bus 6

STROMBEEK-BEVER (GRIMBERGEN)

Contactpersoon

Dirk HOEBEEEKTelefoonnummer

02 263 05 90Rechtsdomeinen kantoor

Privaatrecht °rechtstakken gelieerd aan vastgoed (bouwrecht, huur, handelshuur, mede-eigendom,…) ° contractenrecht ° handelsrecht ° zakenrecht ° schade. Daarnaast ook familierecht en schenkingen, erfenissen en testamenten.


Bijkomende info

HOEBEEK ADVOCATEN is een advocatenkantoor met een viertal advocaten gevestigd in de Noordrand van Brussel. Het is gelegen vlakbij de Ring en alle bestemmingen zijn vlot bereikbaar. Je werkt in een kleinschalig kantoor dat jou professionele omkadering en een grote mate van vrijheid biedt. Je hebt bij voorkeur minstens 1 à 2 jaar ervaring als advocaat

HOYNG ROKH MONEGIER LLP

Adres

Nerviërslaan 9-31

1040 Brussel

Contactpersoon

Carine HofkensTelefoonnummer

02 740 00 36Rechtsdomeinen kantoor

HOYNG ROKH MONEGIER is een niche-advocatenkantoor gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht en het farma-regulatory recht. Het kantoor telt een 100-tal IE-specialisten met kantoren in Amsterdam, Brussel, Parijs, Düsseldorf, Madrid, Mannheim en München. HOYNG ROKH MONEGIER vertegenwoordigt zowel toonaangevende multinationals als lokale start-ups actief in een breed aantal sectoren. Als eersterangs IE-kantoor streven wij naar innovatieve, praktische en zakelijke oplossingen voor de vragen en uitdagingen van onze cliënten. Wij staan cliënten bij in alle onderdelen van het intellectueel eigendomsrecht waaronder het octrooirecht, het merken-, auteurs- en modelrecht, het recht inzake bedrijfsgeheimen, alsook in daarbij aansluitende domeinen zoals farma en regulatory, oneerlijke mededinging en handelspraktijken, media- en reclamerecht en bij het opstellen of beoordelen van IE-gerelateerde contracten.


Bijzondere kennis

 • Startend stagiair(e) met, bij voorkeur, een aanvullende specialisatie opleiding in het intellectueel eigendomsrecht
 • Ambitieus en juridisch inhoudelijk gepassioneerd door het vakgebied
 • Cliëntgericht met een oplossingsgerichte instelling
 • Sociaalvaardige en stressbestendige teamplayer
 • Nederlandstalig met een zeer goede kennis van het Engels en het Frans


Bijkomende info

Wat bieden wij jou:

 • Inhoudelijk werk op hoog niveau en een degelijke opleiding door experten in ons vakgebied
 • Een dynamisch team waar ook aandacht is voor bredere ontwikkeling van jouw persoonlijke competenties
 • Een informele cultuur met de focus op samenwerking
 • Een aantrekkelijk vast en variabel beloningspakket

Igor ROGIERS

Adres

Kalkendorp 17a

Laarne

Contactpersoon

Igor ROGIERSTelefoonnummer

09 / 328 38 75Rechtsdomeinen kantoor

 • bouwrecht;
 • administratief recht;
 • ondernemingsrecht;
 • commercieel recht.


Bijkomende info

Het kantoor zoekt een enthousiaste stagiair die kritisch denkt en zelfstandig kan werken.

IUSTICA.BE

Adres

Louizalaan 109

1050 BRUSSEL

Contactpersoon

Johan LAMBERS


E-mailadres

jolambers@iustica.be


Telefoonnummer

+32 475 26 40 38


Website

www.iustica.be


Rechtsdomeinen kantoor

zie www.iustica.be


Bijzondere kennis

goede universitaire resultaten virtueel of gedematerialiseerd dossierbeheer moedertaal: Frans bij voorkeur goede kennis van het Nederlands goede basis van het Duits vervolmaakbaar op kantoor


Bijkomende info

de kandidaat is bereid ook administratieve taken te vervullen

Jongbloet Advocaten

Adres

Oude Diestsesteenweg 13 (onmiddelljk bij station)

3010 Leuven

Contactpersoon

Pieter JongbloetTelefoonnummer

016/889.816Rechtsdomeinen kantoor

Administratief en privaatrechtelijk goederenrecht en bouwrecht


Bijzondere kennis

administratief recht rechtsbescherming tegen de overheid goederenrecht


Kurt Mollekens

Adres

Haverwerf, 19

Mechelen

Contactpersoon

Kurt MollekensTelefoonnummer

015/20.98.80


Leen Desticker

Adres

Gistelse Steenweg 340

8200 SINT-ANDRIES (BRUGGE)

Contactpersoon

Mr. Leen DESTICKERTelefoonnummer

050/40.40.60


Rechtsdomeinen kantoor

 • Personen- en familierecht
 • Handelsrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Vastgoedrecht
 • Burgerlijk recht
 • Verkeersrecht


Bijzondere kennis

Advocatenkantoor Leen Desticker is op zoek naar een leergierige en ondernemende stagiair die zijn/haar tanden in het vak wil zetten!

Wij zoeken:

 • Een teamplayer die ook zelfstandig aan de slag kan gaan
 • Interesse voor de rechtsdomeinen die het kantoor aanbiedt
 • Stressbestendig
 • Goede motivatie is belangrijk
 • Meertaligheid is een plus

Wij bieden aan:
 • Een all-round opleiding tot advocaat
 • Variatie in te behandelen dossiers en taken
 • Compensatie als stagiair conform de Codex Deontologie voor Advocaten
 • Doorgroeimogelijkheden in het kantoor


Bijkomende info

Wens jij advocaat te worden aan de balie van Brugge en spreekt advocatenkantoor Leen Desticker jou aan? Mail dan uw cv met een persoonlijke motivatie naar het e-mailadres Leen@advocaatdesticker.be of bel 050/40.40.60.

Wij nodigen je graag uit voor een gesprek om je beter te leren kennen!

Legrand & Vennoten

Adres

Vaartstraat 64

Leuven

Contactpersoon

Gabriel GhyselenTelefoonnummer

016/31.01.31Bijkomende info

De kandidaat moet zich bij voorkeur onderscheiden hebben tijdens zijn/haar studies. Goede kennis van het Frans en het Engels is een vereiste.

LMBD Prioux

Adres

Bevrijdingslaan 2 / 00.01

8000 Brugge

Contactpersoon

Harold MinjauwTelefoonnummer

050/322.100Rechtsdomeinen kantoor

LMBD Prioux is een onafhankelijk advocatenkantoor actief in alle domeinen van het ondernemingsrecht, met vestigingen te Brussel en Brugge. Het gros van haar advocaten is actief geweest in gereputeerde internationale kantoren. LMBD Prioux combineert dan ook deze internationale ervaring met de voordelen en flexibiliteit van een onafhankelijke Belgische structuur, onder het motto “Excellence & Flexibility”. Om haar ploeg Geschillenbeslechting / Handelsrecht te versterken is LMBD Prioux, hoofdzakelijk voor haar kantoor te Brugge, op zoek naar een stagiair-advocaat met één à twee jaar relevante ervaring.


Bijkomende info

Uw profiel:

 • U heeft een uitgesproken interesse voor alle facetten van geschillenbeslechting en het ondernemingsrecht in het algemeen en combineert uw uitmuntende juridische vaardigheden met het nodige enthousiasme, overredingskracht en een commerciële ingesteldheid.
 • Uitstekende academische resultaten zijn een troef.
 • De kandidaat spreekt Nederlands als moedertaal en heeft een goede kennis van het Engels en het Frans.

Ons aanbod:

LMBD Prioux biedt bovenal een aangename en menselijke werkomgeving, vol pertinente uitdagingen voor (vaak erg gereputeerde) Belgische en internationale cliënten. Als onafhankelijk Belgisch kantoor bieden wij ook de mogelijkheid tot verdere persoonlijke ontwikkeling en vervolmaking aan, zowel op korte, middellange als lange termijn. LMBD Prioux biedt aantrekkelijke financiële voorwaarden.

Mallego & Roels

Adres

Parklaan 233

9300

Contactpersoon

Anthony MallegoTelefoonnummer

0475/67.42.79


Rechtsdomeinen kantoor

 • Strafrecht
 • Verkeersrecht


MARC GRYSOLLE

Adres

Vrijheidstraat 39

9300 AALST

Contactpersoon

Gewezen Stafhouder Marc Grysolle


E-mailadres

marc@grysolle.eu


Telefoonnummer

0475827452


Rechtsdomeinen kantoor

Handelsrecht – insolventierecht – arbeidsrecht - verkeersrecht


Bijzondere kennis

Kennis van Nederlands-Frans Vaardigheden : werken met word en excell


Bijkomende info

De stagiair zal op het bureel alle faciliteiten gratis mogen gebruiken. Ook de eigen dossiers kunnen behandeld worden op het kantoor. Vergoeding volgens OVB-tarieven, meer kosten verplaatsing 6-maandelijkse evaluatie met eventuele bijkomende bonus

Marien & Naenen

Adres

Bazelstraat 30

Kruibeke

Contactpersoon

Kenny Marien


E-mailadres

kenny@mn-advocaten.be


Telefoonnummer

03/828.83.72Rechtsdomeinen kantoor

Algemene rechtspraktijk die zowel diensten levert aan particulieren als professionelen. Volgende materies komen zeker aan bod tijdens je stage : handelsrecht, contracten, insolventierecht, familierecht, aansprakelijkheidsrecht, strafrecht, appartemensrecht en bouwrecht.


Bijzondere kennis

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde advocaat-stagiair(e).De kandidaat legt het nodige enthousiasme aan de dag om een praktijkgerichte opleiding te doorlopen in een kantoor met aangename werksfeer. Wij richten ons op kandidaten die wederzijds een duurzame en loyale samenwerking beogen.


Marlex advocaten

Adres

Dirk Martensstraat 23

8200 Brugge

Contactpersoon

Lisa VantieghemTelefoonnummer

050/832038


Website

www.marlex.be


Rechtsdomeinen kantoor

Marlex is meer dan een klassiek advocatenkantoor. Wij zijn Legal Architects, een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie. Ons team is multidisciplinair samengesteld waarbij eenieder over zijn/haar eigen expertise beschikt. Het is voor ons van groot belang dat elke medewerker zich thuis voelt. Onze experts vormen immers het fundament van Marlex. Ben jij op zoek naar een (nieuwe) uitdaging en wil je jouw carrière binnen ons kantoor (verder) uitbouwen?


Bijzondere kennis

Wij zijn momenteel op zoek naar de volgende kandidaten:

 • Stagiair of junior medewerker omgeving/bouw & vastgoed
 • Stagiair of junior medewerker corporate/commercial
 • Stagiair of junior medewerker HR

Neem zeker een kijkje op onze website (www.marlex.be) voor meer informatie over deze openstaande vacatures. Word jij onze nieuwe legal architect? Stuur jouw CV en motivatiebrief naar solliciatie@marlex.be. We hopen je binnenkort te mogen ontmoeten!


Bijkomende info

Spreekt ons kantoor en mentaliteit je aan, maar is deze vacature niets voor jou? Neem zeker een kijkje op onze website naar vacatures binnen de andere praktijkdomeinen en/of aarzel niet om spontaan contact op te nemen.

Matray, Matray & Hallet

Adres

Justitiestraat 26

Antwerpen

Contactpersoon

Sigrid Van RompaeyTelefoonnummer

03/203.40.19


Website

www.matray.be


Rechtsdomeinen kantoor

Matray, Matray & Hallet is een middelgroot Belgisch advocatenkantoor met vestigingen in Antwerpen, Brussel, Luik, Parijs en Keulen. Het kantoor biedt gepersonaliseerde juridische dienstverlening aan nationale en internationale cliënten, alsook aan overheden. Ons team specialisten (30 advocaten) werkt in de voornaamste rechtsdomeinen en biedt jou een ondersteunend kader in je verdere juridische ontwikkeling en doorgroeistrategie.


Bijzondere kennis

In het kader van een overheidsopdracht heeft Matray, Matray & Hallet een vacature voor een advocaat-stagiair(e) of medewerker (0 tot 5 jaar ervaring) met een sterke interesse in Vreemdelingenrecht (Raad van State, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Europees Hof voor de Rechten van de Mens). De vacature heeft betrekking op het kantoor in Antwerpen.

 • Je bent houder van een Master in Belgisch recht.
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans en het Engels (schrijven en spreken).
 • Je kan academische resultaten voorleggen die jouw sterk juridisch inzicht en probleemoplossend vermogen weerspiegelen.
 • Je bent een gedreven advocaat en combineert een sterk analytisch vermogen met flexibiliteit.
 • Je bent een enthousiaste teamspeler.
 • Je wordt opgenomen in een gespecialiseerd team dat jou ondersteunt in je verdere ontwikkeling en specialisatie met stimulerende doorgroeimogelijkheden en een aantrekkelijk verloningspakket.


MC2-ADVOCATEN

Adres

Pr Jos Charlottelaan, 71

SINT NIKLAAS

Contactpersoon

Mr Paul MORTIERTelefoonnummer

037771771Rechtsdomeinen kantoor

Reeds sedert 1956 uw rots in de branding bij juridische problemen! Wij leveren kwalitatieve en professionele juridische diensten aan particulieren, bedrijven en de overheid. Onze aanpak is klantvriendelijk, oplossingsgericht en no-nonsense. Het kantoor houdt zich vooral bezig met de juridsche aspecten van volgende materies : persoon gezin familie relaties ondernemen & handeldrijven incasso contracten overeenkomsten bouwen wonen (ver)huren mede-eigendom verkeer ongevallen schade aansprakelijkheid verzekeringen strafrecht


Bijzondere kennis

Wij zoeken een stagiair(e) die van aanpakken weet, met uitstekende geschreven en gesproken taalvaardigheid. Een goede juridische analysecapaciteit en een probleemoplossende instelling gaan hand in hand. Motivatie, inzet, betrokkenheid, stiptheid en loyaliteit zijn vanzelfsprekend. Een teamspeler met een hart voor de klantgericht.

Wij bieden een stagiair(e) een praktijkgerichte opleiding in de vele takken van het recht met mogelijkheid tot specialiseren. Wij ambiëren een duurzame samenwerking uit te bouwen in een aangename werksfeer, binnen het gedreven team van een stabiel en gereputeerd regionaal advocatenkantoor.


METHA advocaten|bemiddeling

Adres

industrieweg 4b1

3001 LEUVEN-HEVERLEE

Contactpersoon

Mr Hilde DERDE


E-mailadres

hilde.derde@metha.be


Telefoonnummer

016/31.04.20


Website

www.metha.be


Rechtsdomeinen kantoor

bouw- en aannemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, litigation, verbintenissenrecht, energierecht, handelsrecht , IP recht en familierecht,


Bijzondere kennis

Het kantoor is op zoek naar een dynamische, gedreven en geëngageerde tweetalige (N/F) stagiair met interesse voor litigation, energierecht, telecommunicatie, verbintenissenrecht, aannemingsrecht, ...


Bijkomende info

We zoeken een teamspeler met veel inzet die geen uitdagingen uit de weg gaat. De kennis van het Frans is een absolute must. De stagiair dient de beschikking te hebben over een wagen en bereid zijn rechtbank werk te doen over het ganse land.

Minnen&Peysmans-De Rick advocaten CVOA

Adres

Ballaarstraat, 69-71 bus 5

Antwerpen

Contactpersoon

Mr. Katrien Peysmans-De Rick


E-mailadres

info@mpdr.be


Telefoonnummer

03.689.46.79


Website

www.mpdr.be


Rechtsdomeinen kantoor

Minnen & Peysmans De Rick advocaten is op zoek naar een gemotiveerde stagiair-advocaat om haar team te versterken in de domeinen Burgerlijk recht en Handelsrecht.


Bijzondere kennis

U hebt een ruime en algemene kennis van het recht en een bijzondere interesse en/of ervaring in het Burgerlijk recht en Handelsrecht. U beschikt over een goede taalkennis van het Nederlands, Engels en Frans. U bent sociaal, gedreven en in staat om zelfstandig te werken.


Mint advocaten

Adres

Godveerdegemstraat 101

Zottegem

Contactpersoon

Karel VAN GANSBEKETelefoonnummer

0499246984Rechtsdomeinen kantoor

 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • GDPR


Bijzondere kennis

Het kantoor is gespecialiseerd in ondernemingsrecht met een klemtoon op arbeidsrecht. Wij zoeken een gemotiveerde stagiair die interesse heeft in het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht in het bijzonder.

Uw profiel:

 • U bent gemotiveerd om bij te leren en een dossier tot op het bot te onderzoeken
 • U hebt een eerste ervaring in het ondernemingsrecht/arbeidsrecht
 • U hebt een goede kennis van het Engels


Mireille Decat

Adres

Leuvensebaan 116

3040 Huldenberg

Contactpersoon

Mireille decatTelefoonnummer

0477 321 601


Website

linkedin


Rechtsdomeinen kantoor

familierecht in zeer ruime zin bemiddeling


Bijzondere kennis

nichespeler in het familierecht


Bijkomende info

Het kantoor bestaat reeds meer dan 25 jaar en heeft zich gespecialiseerd in het familierecht. Gedrevenheid en passie vormen de kenmerken van onze werking.

Partners in Law

Adres

Baron Ruzettelaan 3/3.3.

ASSEBROEK (BRUGGE)

Contactpersoon

Mr. Patrick Bernard MARTENSTelefoonnummer

050/39.55.00Rechtsdomeinen kantoor

 • Strafrecht
 • Familierecht
 • Contractenrecht
 • Handels- en Economisch recht
 • Vreemdelingenrecht
 • Huur- en handelshuur


Bijzondere kennis

Strafrecht


PARTNERS IN LAW

Adres

Baron Ruzettelaan 3/3.3.

ASSEBROEK (BRUGGE)

Contactpersoon

Mr. Patrick Bernard MARTENSTelefoonnummer

050/39.55.00Rechtsdomeinen kantoor

 • Strafrecht
 • Verkeersrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Aannemingsrecht
 • Contractenrecht
 • Personen- en familierecht
 • Contractenrecht
 • Woninghuur en handelshuur
 • Handelsrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Insolventierecht


Bijzondere kennis

Strafrecht en strafprocesrecht


Bijkomende info

Wij bouwen ons kantoor verder uit en zijn daarom op zoek naar een getalenteerde én gemotiveerde advocaat-stagiair:

 • met zin voor initiatief;
 • die beschikt over een grote zelfstandigheid;
 • met bijzondere interesse voor het strafrecht
Meteen hebben wij ook interesse in een nieuwe full time medewerker (aldus liefst tableau-advocaat).

Wij bieden U:
 • een aantrekkelijke verloning;
 • een zeer aangename en leerrijke werkomgeving aan;
 • voldoende ondersteuning en feedback;
 • Er bestaat voldoende kans om verder door te groeien binnen het kantoor.

Pauwels Advocaten bvba

Adres

Apostelstraat, 29

Sint-Niklaas

Contactpersoon

Pieter PauwelsTelefoonnummer

+3237765773Rechtsdomeinen kantoor

 • Familierecht (echtscheidingsrecht, familiaal vermogensrecht en erfrecht)
 • Aansprakelijkheidsrecht en schadebegroting
 • Verkeersrecht Insolventierecht en ondernemingsrecht


Phariseau & Mattelin Advocaten

Adres

Jules MacLeodstraat 29

Gent (Gentbrugge)

Contactpersoon

Ann PhariseauTelefoonnummer

09/232.30.00


Website

www.phma-law.be


Rechtsdomeinen kantoor

 • Personen- en familierecht en/of
 • echtscheidingsrecht en/of
 • huwelijksvermogensrecht en/of
 • erfrecht en/of
 • schuldbemiddelingsrecht


Bijzondere kennis

Bij voorkeur kennis van personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en/of erfrecht. Dat is evenwel geen absolute must voor beginnende advocaten die hiervoor belangstelling hebben. Kennis van de schuldbemiddelingsprocedure is een pluspunt.


Bijkomende info

Phariseau & Mattelin Advocaten is een kantoor te Gent (Gentbrugge) met thans 28 jaar praktijk en een mix tussen jong en ervaren. Het kantoor is vooral gefocust op personen- en familierecht, echtscheidingsrecht en huwelijksvermogensrecht, doch ook op andere rechtsmateries (burgerlijk recht en fiscaal recht). Daarnaast zijn er ook nog gerechtelijke mandaten (vooral schuldbemiddeling).

Het kantoor is op zoek naar een enthousiast 'hands on' advocaat en biedt een waaier aan mogelijkheden om zich verder te ontplooien, met een flexibele verloning in functie van de inzet.

Kandidaturen moeten gericht worden aan ann.phariseau@phma-law.be en worden zeer discreet behandeld.

PUBLIUS

Adres

BENELUXPARK 27B

KORTRIJK

Contactpersoon

Evelien Dumoulin


E-mailadres

jobs@publius.be


Telefoonnummer

056745600


Website

www.publius.be


Rechtsdomeinen kantoor

Publiek recht


Bijzondere kennis

 • Je vertoont een grote interesse in het publiek recht, in het bijzonder overheidsopdrachten (en ambtenarenrecht).
 • Je houdt van uitdagingen en bewandelt graag onbekend terrein.
 • Je laat je opmerken door je creativiteit en leergierigheid.
 • Je bent punctueel en doorliep een vlekkeloos academisch parcours.
 • Je bent een doorzetter en kan zelfstandig werken.
 • Je bent sterk communicatief in woord en schrift.
 • Een commerciële ingesteldheid is een meerwaarde.


Bijkomende info

Publius telt 17 advocaten en is meer dan verdrievoudigd sinds zijn oprichting in 2007. Publius heeft 3 vestigingen: Kortrijk, Antwerpen en Brussel. Uiteraard willen we deze groei graag voortzetten. Bezoek onze website: www.publius.be

PUBLIUS

Adres

COGELS OSYLEI 61

2600 ANTWERPEN (BERCHEM°

Contactpersoon

Evelien Dumoulin


E-mailadres

jobs@publius.be


Telefoonnummer

056745600


Website

www.publius.be


Rechtsdomeinen kantoor

Publiek recht in het algemeen. Momenteel zoeken we versterking op het domein van overheidsopdrachten- en ambtenarenrecht.


Bijzondere kennis

 • Je vertoont een grote interesse in het publiek recht.
 • Je houdt van uitdagingen en bewandelt graag onbekend terrein.
 • Je laat je opmerken door je creativiteit en leergierigheid.
 • Je bent punctueel en doorliep een vlekkeloos academisch parcours.
 • Je bent een doorzetter en kan zelfstandig werken.
 • Je bent sterk communicatief in woord en schrift.
 • Een commerciële ingesteldheid is een meerwaarde.


Bijkomende info

Publius telt 17 advocaten en is meer dan verdrievoudigd sinds zijn oprichting in 2007. Publius heeft 3 vestigingen: Kortrijk, Antwerpen en Brussel. Uiteraard willen we deze groei graag voortzetten. Je zal zowel op consultancy-opdrachten als bij het voeren van procedures ingezet worden. Je krijgt onmiddellijk visibiliteit en komt in direct contact met de cliënt. Je komt terecht in een enthousiaste en dynamische omgeving met een no-nonsense cultuur. Als junior medewerker krijg je een uitermate goede opleiding. Bovendien kan je rekenen op een aantrekkelijke verdienste met reële toekomstperspectieven. Als senior-medewerker krijg je alle kansen om je commercieel te ontplooien. Bezoek zeker onze website: www.publius.be

PUBLIUS

Adres

GULLEDELLE 96/3

1200 BRUSSEL

Contactpersoon

Evelien Dumoulin


E-mailadres

jobs@publius.be


Telefoonnummer

056745600


Website

www.publius.be


Rechtsdomeinen kantoor

Publiek recht. Momenteel zijn we specifiek op zoek naar bijkomende versterking op het domein van overheidsopdrachten, ambtenarenrecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, klimaat- en energierecht.


Bijzondere kennis

 • Je vertoont een grote interesse in het publiek recht.
 • Je houdt van uitdagingen en bewandelt graag onbekend terrein.
 • Je laat je opmerken door je creativiteit en leergierigheid.
 • Je bent punctueel en doorliep een vlekkeloos academisch parcours.
 • Je bent een doorzetter en kan zelfstandig werken.
 • Je bent sterk communicatief in woord en schrift.
 • Een commerciële ingesteldheid is een meerwaarde.


Bijkomende info

Publius telt 17 advocaten en is meer dan verdrievoudigd sinds zijn oprichting in 2007. Publius heeft 3 vestigingen: Kortrijk, Antwerpen en Brussel. Uiteraard willen we deze groei graag voortzetten. Je zal zowel op consultancy-opdrachten als bij het voeren van procedures ingezet worden. Je krijgt onmiddellijk visibiliteit en komt in direct contact met de cliënt. Je komt terecht in een enthousiaste en dynamische omgeving met een no-nonsense cultuur. Als junior medewerker krijg je een uitermate goede opleiding. Bovendien kan je rekenen op een aantrekkelijke verdienste met reële toekomstperspectieven. Als senior-medewerker krijg je alle kansen om je commercieel te ontplooien. Bezoek zeker onze website: www.publius.be

PUBLIUS

Adres

BENELUXPARK 27B

8500 KORTRIJK

Contactpersoon

Evelien Dumoulin


E-mailadres

jobs@publius.be


Telefoonnummer

056745600


Website

www.publius.be


Rechtsdomeinen kantoor

Publiek recht. Momenteel zijn we specifiek op zoek naar bijkomende versterking op het domein van overheidsopdrachten-, ambtenaren- en onderwijsrecht.


Bijzondere kennis

 • Je vertoont een grote interesse in het publiek recht.
 • Je houdt van uitdagingen en bewandelt graag onbekend terrein.
 • Je laat je opmerken door je creativiteit en leergierigheid.
 • Je bent punctueel en doorliep een vlekkeloos academisch parcours.
 • Je bent een doorzetter en kan zelfstandig werken.
 • Je bent sterk communicatief in woord en schrift.
 • Een commerciële ingesteldheid is een meerwaarde.


Bijkomende info

Publius telt 17 advocaten en is meer dan verdrievoudigd sinds zijn oprichting in 2007. Publius heeft 3 vestigingen: Kortrijk, Antwerpen en Brussel. Uiteraard willen we deze groei graag voortzetten. Je zal zowel op consultancy-opdrachten als bij het voeren van procedures ingezet worden. Je krijgt onmiddellijk visibiliteit en komt in direct contact met de cliënt. Je komt terecht in een enthousiaste en dynamische omgeving met een no-nonsense cultuur. Als junior medewerker krijg je een uitermate goede opleiding. Bovendien kan je rekenen op een aantrekkelijke verdienste met reële toekomstperspectieven. Als senior-medewerker krijg je alle kansen om je commercieel te ontplooien. Bezoek zeker onze website: www.publius.be

Rasschaert Advocaten

Adres

Brusselsesteenweg 171

Zemst

Contactpersoon

Karin RasschaertTelefoonnummer

0495591487Rechtsdomeinen kantoor

arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht


Bijzondere kennis

arbeidsrecht


Bijkomende info

Rasschaert Advocaten is een nichekantoor arbeidsrecht. Het kantoor focust op het begeleiden van werkgevers of werknemers door advies, procedures, bemiddeling of onderhandelingen betreffende alle mogelijke juridische aspecten van de arbeidsverhouding.

Uw profiel:

 • Verstandige en grondige jurist(e) met een bijzondere interesse voor arbeidsrecht
 • Oog voor detail en uitstekende communicatieve vaardigheden • Sterke interpersoonlijke vaardigheden
 • Meertaligheid (Nederlands, Frans, Engels) is een pluspunt
Wat mag u van ons verwachten:
 • een intensieve opleiding en begeleiding tot een top professional
 • intellectueel uitdagend werk
 • ruimte voor uw persoonlijke groei en ontwikkeling
 • een aangenaam werkkader en aantrekkelijke financiële voorwaarden
 • flexibiliteit en respect voor een gezonde werk/privé-balans
Geïnteresseerd? Stuur een mail met uw motivatie en CV naar karinrasschaert@rasschaert-advocaten.com Rasschaert Advocaten Brusselsesteenweg 171 B-1980 ZEMST

SQ LAW

Adres

Keizer Karellaan 584

Brussel

Contactpersoon

Melek EryorukTelefoonnummer

02 411 80 08Rechtsdomeinen kantoor

SQ LAW is een dynamisch kantoor met gedreven advocaten actief in het burgerlijk recht, het economisch recht en het economisch strafrecht.


Bijzondere kennis

Wij hebben een vacature voor een eerstejaars stagiair vanaf 1 oktober 2018. Wij zoeken mensen die sociaal zijn, die nieuwsgierig zijn, die juridische uitdagingen zoeken en die kwaliteit willen afleveren. Een perfecte kennis van de Franse en de Nederlandse taal is noodzakelijk en een goede kennis van het Engels is aangewezen.


Bijkomende info

Wij bieden een boeiende ervaring en opleiding, een aangename werkomgeving, doorgroeimogelijkheden en een correcte vergoeding. Bezoek onze website www.sqlawoffices.com voor meer info over ons kantoor of contacteer meryoruk@sqlawoffices.com .

Sven Boullart Advocaten

Adres

Voskenslaan 419

Gent

Contactpersoon

Sven BoullartTelefoonnummer

09/243.52.90Rechtsdomeinen kantoor

We beoefenen het ruime publiek recht: omgevingsrecht, bodem, energierecht, grondwettelijk recht, openbaar domein, ambtenarenrecht, bodem, overheidsopdrachten, … .


Bijzondere kennis

Je hebt een bijzondere interesse in het publiek recht en wil je hier verder in specialiseren. Je bent gedreven om de juiste oplossing voor een juridisch probleem te vinden en bent meertalig.


Bijkomende info

We zijn een advocatenkantoor met een hoofdkantoor in Gent en een bijkantoor in Brugge. Ons cliënteel bestaat uit een mix van overheden, bedrijven en particulieren, uit zowel binnen- als buitenland. We vormen een hecht team met diverse tableau-advocaten en advocaat-stagiairs, met secretariaatsondersteuning We bieden je een afwisselende job in een teamverband, met een correcte verloning. Je kan jezelf verder ontplooien door de nauwe samenwerking met de andere advocaten en via ons opleidingsaanbod. Je wordt gestimuleerd om alle juridische evoluties op de voet te volgen. We moedigen het schrijven van publicaties aan. Het is de bedoeling dat je, afhankelijk van je ervaringsniveau, gaandeweg zelf zaken gaat pleiten, bijeenkomsten bijwoont en in contact staat met de cliënten. Je werkt vanuit het hoofdkantoor te Gent.

Tossens Goldman Gonne

Adres

480 avenue Louise

1050 Brussel

Contactpersoon

Jean-François TossensTelefoonnummer

02/895.30.70


Website

www.tglaw.be


Rechtsdomeinen kantoor

Tossens Goldman Gonne is een niche-advocatenkantoor werkzaam in arbitrage en ondernemingsrecht en opgericht in 2016.Onze kernwaarden zijn kwalitatieve dienstverlening op maat van de cliënten en een hechte samenwerking tussen de teamleden. Wij hebben een bijzondere expertise opgebouwd door onze ervaring bij toonaangevende, nationale en internationale kantoren, zowel inzake adviesverlening als inzake arbitrage en gerechtelijke geschillenbeslechting


Bijkomende info

Gezocht profiel:

 • U hebt een masterdiploma in Belgisch recht behaald aan het einde van een kwaliteitsopleiding; een aanvullend diploma is een plus
 • U hebt twee tot drie jaar ervaring in het ondernemingsrecht
 • U kunt dossiers behandelen in het Nederlands, het Frans en het Engels
 • U houdt van zoeken naar uitmuntendheid
 • U wenst te integreren in een hartelijke, jonge en dynamische structuur
Wij bieden u de mogelijkheid om te werken aan spannende dossiers van zowel nationale als internationaal projecten, in een stimulerende en bevredigende werkomgeving.

Transport & Logistiek Advocaten (TLA)

Adres

Kolenkaai 4

Roeselare

Contactpersoon

Frederik Vanden BogaerdeTelefoonnummer

051/25.20.31


Website

www.tl-a.eu


Rechtsdomeinen kantoor

TLA is een toonaangevend advocatenkantoor dat zich specifiek richt op de transportsector en haar cliënteel bijstand verleent in heel Europa. Het kantoor staat haar cliënteel bij in alle facetten die het transportrecht omvat, in het bijzonder strafrecht, verkeersrecht, commerciële geschillen, fiscaal en sociaal recht. Door de doorgedreven expertise aanwezig binnen het kantoor leveren wij dagelijks juridische bijstand van hoge kwaliteit.


Bijzondere kennis

Gedegen kennis Frans en Engels. Geen specifieke voorkennis transport noodzakelijk;


Bijkomende info

 • Je komt terecht in een bijzonder dynamisch kantoor met een zeer open en collegiale sfeer, en dit binnen een zeer internationale context.
 • Je ben een resultaatgericht en creatief denker die van aanpakken weet en over een gezonde portie werklust beschikt.
 • Je bent in staat om, binnen het kader van een door het kantoor gegeven gedegen opleiding, zelfstandig te werken, waardoor je de mogelijkheid verkrijgt jezelf volledig te ontplooien.
 • Rechtbankwerk is een belangrijk deel van jouw takenpakket en ook een (internationale) uitdaging schrikt je niet af.
 • Je beschikt over een rijbewijs en voertuig.
 • Gezien het kantoor dossiers binnen heel Europa behandelt, heb je reeds een zeer goede kennis van het Frans en het Engels en durf je deze ook te gebruiken. Bijkomende talenkennis is een pluspunt.
 • Er is geen voorkennis van het transportrecht vereist.
 • Een gezonde en brede interesse is echter wel een must !

UNIQUM ADVOCATEN

Adres

Beneluxpark 15

8500 Kortrijk

Contactpersoon

Benoit DeclerckTelefoonnummer

056222901


Website

www.uniqum.be


Rechtsdomeinen kantoor

 • Aannemings- en bouwrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht (contractueel en buitencontractueel)
 • Administratief en publiek recht
 • Intellectuele eigendom
 • Marktpraktijken en consumentenbescherming
 • Ondernemingen in moeilijkheden
 • Ondernemingsrecht – handels- en commercieel recht
 • Omgevingsrecht
 • Overheidsopdrachten
 • Vastgoed
 • Vennootschapsrecht
 • Verbintenissenrecht – bijzondere overeenkomsten
 • Verkeersrecht
 • Verzekeringen en verzekeringsrecht
 • Zakenrecht


Bijkomende info

Uniqum advocaten, voorheen Honoré & Partners genaamd, is een onafhankelijk advocatenkantoor opgericht in 2009 en sinds 2015 gevestigd in een modern gebouw in het Beneluxpark te Kortrijk. Met een team van 12 advocaten zijn wij gespecialiseerd in aannemings- en bouwrecht, administratief & publiek recht, omgevingsrecht, vennootschapsrecht, handels & economisch recht evenals verzekeringsrecht. Wij zijn op zoek naar een gedreven stagiair om ons team te versterken. Heb je interesse voor alles wat met bouw en onroerend goed te maken heeft? Grijp dan je kans om je te ontplooien in een uitdagende en intellectueel stimulerende werkomgeving. In overleg met een team van specialisten in hun vak analyseer je de uitdagingen en vraagstukken waarmee cliënten worden geconfronteerd. Uniqum advocaten wordt gekenmerkt door kwalitatief maatwerk en een teamgerichte aanpak. Wij bieden voldoende ondersteuning, opleiding en feedback en dit binnen een aangename werksfeer. Je krijgt daarbij de mogelijkheid om interessante en gevarieerde dossiers te behandelen vanaf het eerste cliëntencontact tot en met de afhandeling van het dossier.

Van Eeckhaut & Van Eeckhaut & Van den Bossche

Adres

Mathias Gesweinstraat 44

9000 Gent

Contactpersoon

Jan Van EeckhautTelefoonnummer

09/225.33.52Rechtsdomeinen kantoor

 • Vreemdelingenrecht
 • Personen- en familierecht
 • Jeugdrecht
 • Strafrecht
 • Verkeersrecht
 • Burgerlijk recht
 • Bedrijfsrecht


Van Ostaeyen

Adres

Campus Blairon 446 - Steenweg op Gierle 100

Turnhout

Contactpersoon

Hilke Van OstaeyenTelefoonnummer

0497 30 60 73Rechtsdomeinen kantoor

Advocatenkantoor Van Ostaeyen is gespecialiseerd in het handelsrecht, bouwrecht, insolventierecht, vastgoedrecht en aansprakelijkheids-en verzekeringsrecht, alle in de ruimste zin van het woord. Het kantoor behandelt diverse materies ten behoeve van aannemers, architecten, projectontwikkelaars, bouwondernemingen, verzekeraars, overheden en particulieren.


Bijzondere kennis

 • interesse in het vastgoedrecht
 • leergierig en gemotiveerd
 • gedegen kennis van het procesrecht en verbintenissenrecht
 • sterk analytisch vermogen


Van Ouytsel en partners

Adres

Leuvensebaan 13/01

Putte

Contactpersoon

Tom Van Ouytsel


E-mailadres

info@vo-partners.be


Telefoonnummer

015 33 02 02Rechtsdomeinen kantoor

Van Ouytsel en partners is een all-in advocatenkantoor dat een ruim aantal rechtstakken behandelt. Er wordt een brede opleiding aangeboden met de nadruk op burgerlijk recht, strafrecht en familierecht. Ook onderstaande rechtstakken kunnen aan bod komen: - ondernemingsrecht - aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht - verbintenissenrecht - arbeids- en sociaal recht - verkeersrecht


Bijzondere kennis

Wij zijn op zoek naar een gedreven, leergierige en enthousiaste advocaat-stagiair(e) die ons team kan versterken. Wij verwachten van u een zelfstandige werkhouding, sterke juridische kennis, oog voor detail en een winnaarsmentaliteit.


Bijkomende info

Wij bieden een stageplaats in een jong en dynamisch team aan, waarbij u leert om op zelfstandige basis dossiers van A-Z af te handelen. Teamspirit en collegialiteit komen bij ons op de eerste plaats. U krijgt tevens de mogelijkheid om eigen dossiers te behandelen. Van Ouytsel en partners is gevestigd te Putte, alsook te Lier. De locatie van tewerkstelling is aldus bespreekbaar. Indien u interesse heeft, gelieve uw CV en motivatiebrief te mailen naar: info@vo-partners.be

VERBEKE & LIMME BVBA

Adres

O.L.V.-Broedersstraat 3

3300 TIENEN

Contactpersoon

Steven Verbeke


E-mailadres

sv@vllaw.be


Telefoonnummer

016/80.80.00


Rechtsdomeinen kantoor

 • Handelsrecht
 • Burgerlijk recht
 • Verzekeringsrecht.


Bijzondere kennis

De kandidaten zijn uitstekende juristen die over de kwaliteiten en vaardigheden beschikken om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Meertaligheid vormt een bijkomende troef.


Bijkomende info

Wij bieden een uitdagende en boeiende functie, performante werkomgeving, een modern kantoorgebouw, aangename werksfeer en een passende vergoeding.

VL-T ADVOCATEN

Adres

Brusselsesteenweg 14

Lebbeke

Contactpersoon

Stefanie Tirez


E-mailadres

stefanietirez@vl-t.be


Telefoonnummer

052481223


Website

www.vl-t.be


Rechtsdomeinen kantoor

 • Personen – en familierecht
 • Huur & handelshuur
 • Bouwrecht
 • Arbeidsrecht
 • Handels- en vennootschapsrecht
 • Verbintenissenrecht, overeenkomsten
 • Aansprakelijkheidsrecht


Bijzondere kennis

Ons kantoor (met vestigingen te Wolvertem, Lebbeke en Kapelle-op-den-Bos) is op zoek naar een gemotiveerde kandidaat stagiair(e) of een stagiair(e) met één of meerdere jaren ervaring die zowel de Nederlandse als de Franse taal machtig is. Volledige kantooruitrusting ter beschikking.


Bijkomende info

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun sollicitatiebrief en C.V. mailen naar info@vl-t.be tav van dhr. Theo Van Lint / mevr Stefanie Tirez

VL-T ADVOCATEN

Adres

Hoogstraat 31 A

1861 Meise

Contactpersoon

Stefanie Tirez


E-mailadres

info@vl-t.be


Telefoonnummer

022699712


Website

www.vl-t.be


Rechtsdomeinen kantoor

 • Personen – en familierecht
 • Huur & handelshuur
 • Bouwrecht
 • Arbeidsrecht
 • Handels- en vennootschapsrecht
 • Verbintenissenrecht, overeenkomsten
 • Aansprakelijkheidsrecht


Bijzondere kennis

Ons kantoor (met vestigingen te Wolvertem, Lebbeke en Kapelle-op-den-Bos) is op zoek naar een gemotiveerde kandidaat stagiair(e) of een stagiair(e) met één of meerdere jaren ervaring die zowel de Nederlandse als de Franse taal machtig is. Volledige kantooruitrusting ter beschikking.


Bijkomende info

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun sollicitatiebrief en C.V. mailen naar info@vl-t.be tav van dhr. Theo Van Lint / mevr Stefanie Tirez

VOX-ADVOCATEN

Adres

Gulden Vlieslaan 16

8000 BRUGGE

Contactpersoon

Alexander Van BrabantTelefoonnummer

050/720.300Rechtsdomeinen kantoor

 • Vastgoedrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Verzekeringsrecht
 • Overheidsopdrachten


Bijkomende info

 • Goede studieresultaten.
 • Interesse voor vastgoedrecht, ondernemingsrecht en overheidsopdrachten.

VY-US ADVOCATEN

Adres

Engelse Wandeling 74

8510 KORTRIJK-MARKE

Contactpersoon

Dominiek VYNCKIERTelefoonnummer

056/20.40.77


Website

www.vy-us.be


Rechtsdomeinen kantoor

VY-US ADVOCATEN is een onafhankelijk advocatenkantoor gevestigd te Kortrijk. Het kantoor is actief in diverse rechtstakken, gaande van handelsrecht, bouwrecht, insolventierecht, contractenrecht tot burgerlijk aansprakelijkheidsrecht.


Bijzondere kennis

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde advocaat-stagiair om ons team te versterken. In samenwerking met een ervaren advocaat-vennoot zal je in de verschillende rechtstakken waarin het kantoor actief is ervaring kunnen opdoen dit zowel in adviesverlening als geschillenbeslechting.


Bijkomende info

 • Je komt terecht in een enthousiaste groep en aangename werkomgeving.
 • Je krijgt een gedegen opleiding waarbij je zal betrokken worden bij alle aspecten van het advocatenberoep, van de ontvangst van de cliënt op kantoor tot het verdedigen van de zaak voor de rechtbank.
 • Je ontvangt een aantrekkelijke vergoeding en krijgt de kans om na je stage binnen het kantoor door te groeien.

Xirius Public

Adres

Tedescolaan 7

1160 Oudergem

Contactpersoon

Anthony Poppe


E-mailadres

ap@xirius.be


Telefoonnummer

02/663.14.53


Website

www.xirius.be


Rechtsdomeinen kantoor

Administratief en publiek recht.


Bijzondere kennis

Nederlandstalige, met interesse voor het grondwettelijk en administratief recht (procedures Grondwettelijk Hof, Raad van State en gewone hoven en rechtbanken), o.m. ambtenarenrecht (statutairen en contractuelen), tuchtrecht, overheidsopdrachten, gezondheidsrecht, grondwettelijk recht.


Bijkomende info

Een aangename en dynamische werkomgeving, waarin u werkzaam zal zijn binnen een groep van een vijftiental jonge advocaten, in het grondwettelijk en administratief recht, onder leiding van zeven gespecialiseerde vennoten. Goede verloning. De kwaliteit van de opleiding en de samenwerking staan voorop en de stagiair of medewerker leert, stapsgewijs, een volwaardige zelfstandige advocaat te worden.