Advocatenkantoor Flamey

Advocatenkantoor Flamey

Adres

Jan Van Rijswijcklaan 16

2018 Antwerpen

Contactpersoon

Peter FlameyTelefoonnummer

03 / 257 33 16Rechtsdomeinen kantoor

Flamey Advocaten verleent gespecialiseerd juridisch advies en juridische bijstand, en focust zich daarbij onder meer op geschillen met de overheid en met organisaties van vrije beroepen (benoemingsbetwistingen en tuchtrecht), ruimtelijke ordening en stedenbouw (stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwovertredingen, planschade), milieurecht in de brede zin (milieuvergunningen, afvalstoffen, bodem, natuurbehoud, milieuovertredingen, milieuschade, milieuheffingen), omgevingsrecht, overheidsopdrachten (gunning van aanbestedingen), overheidscontracten (concessies, publiek-private samenwerking), en publieke aanneming (uitvoeringsbetwistingen), onteigeningen (onderhandelingen met aankoopcomité en gerechtelijke onteigening), handelsvestigingen (socio-economische vergunningen voor grote oppervlaktewinkels) en erfgoed (bescherming van monumenten en landschappen).


Bijzondere kennis

Advocatenkantoor Flamey is op zoek naar een gemotiveerde advocaat-stagiair om het kantoor te versterken. De voorkeur van het kantoor gaat uit naar iemand met minstens één jaar ervaring (2e of 3e jaarsstagiair), maar dit is geen absolute must. Ook gedreven en enthousiaste stagiairs met minder ervaring mogen zich kandidaat stellen. De stagiair krijgt de kans om ervaring op te doen in een gerenommeerd nichekantoor. Onder begeleiding van de medewerkers van het kantoor kan hij of zij zich specialiseren in het administratief recht om, gaandeweg, in uitdagende dossiers de advocatenstiel te leren. Tevens wordt de gelegenheid geboden om mee te werken aan de diverse publicaties in boeken en tijdschriften waarvoor het kantoor gekend is.


Bijkomende info

Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht hun CV en motivatiebrief door te sturen naar info@flamey-advocaten.be.