Xirius Public

Xirius Public

Adres

Tedescolaan 7

1160 Brussel

Contactpersoon

Anthony Poppe


E-mailadres

ap@xirius.be


Telefoonnummer

02/663.14.53


Website

www.xirius.be


Rechtsdomeinen kantoor

Publiek en administratief recht


Bijzondere kennis

Nederlandstalige stagiair of medewerker met interesse voor het grondwettelijk en administratief recht (procedures Grondwettelijk Hof, Raad van State en gewone hoven en rechtbanken), o.m. ambtenarenrecht (statutairen en contractuelen), tuchtrecht, overheidsopdrachten, gezondheidsrecht.


Bijkomende info

Een aangename en dynamische werkomgeving, waarin u werkzaam zal zijn binnen een groep van een twintigtal advocaten, die zich hebben gespecialiseerd in het grondwettelijk en administratief recht. Goede verloning. De kwaliteit van de opleiding staat voorop en de stagiair leert, stapsgewijs, een volwaardige zelfstandige advocaat te worden.