Xirius Public

Xirius Public

Adres

Tedescolaan 7

1160 Brussel

Contactpersoon

Emmanuel Jacubowitz


E-mailadres

ej@xirius.be


Telefoonnummer

02/663.30.89


Website

www.xirius.be


Rechtsdomeinen kantoor

De associatie Xirius (www.xirius.be) is een advocatenassociatie bestaande uit vier departementen, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening en de specialisatie voorop staan. Het departement Xirius Public, gespecialiseerd in het grondwettelijk en administratief recht, is op zoek naar één advocaat stagiair of advocaat-medewerker.


Bijzondere kennis

Publiekrecht


Bijkomende info

Gezocht profiel
Tweetalige, minstens Nederlandstalige met een goede kennis van het Frans, met interesse voor het grondwettelijk en administratief recht (procedures Grondwettelijk Hof, Raad van State en gewone hoven en rechtbanken), o.m. ambtenarenrecht (statutairen en contractuelen), tuchtrecht, domeingoederenrecht, overheidsopdrachten, overheidsaansprakelijkheidsrecht, bemiddeling en/of regulerende instanties.

Aanbod
Een aangename en dynamische werkomgeving, waarin U werkzaam zal zijn binnen een groep van een vijftiental jonge advocaten, die zich hebben gespecialiseerd in het grondwettelijk en administratief recht, onder leiding van zeven gespecialiseerde vennoten. Goede verloning. De kwaliteit van de opleiding staat voorop en de stagiair leert, stapsgewijs, een volwaardige zelfstandige advocaat te worden.