Rasschaert Advocaten

Rasschaert Advocaten

Adres

Désiré De Wolfstraat 18

Aalst

Contactpersoon

Wim Rasschaert
Rechtsdomeinen kantoor

Rasschaert advocaten is een groeiend kantoor dat sedert meer dan 15 jaar uitsluitend werkt voor lokale besturen en non profit in Vlaanderen. Wij proberen op een zeer laagdrempelige wijze besturen te helpen bij hun dagelijkse beslommeringen maar ook bij het realiseren van complexere projecten en uitdagende ambities. Vanuit het kantoor worden besturen bijgestaan in én geadviseerd over materies zoals publiek - private samenwerking (PPS), bedrijventerreinen, publiek vastgoedrecht, overheidsopdrachten en overheidscontracten, onteigening, stedenbouw en ruimtelijke ordening en tucht. Het team staat onder leiding van Wim Rasschaert, die optreedt als advocaat en als juridisch adviseur van lokale besturen over gans Vlaanderen.


Bijzondere kennis

Wim Rasschaert is op zoek naar gemotiveerde juridische medewerkers en / of advocaten (M/V) die het kantoor kunnen bijstaan in de juridische advisering van lokale besturen en non profit, en reeds ervaring hebben in: - overheidsopdrachten - omgevingsrecht en - onteigeningen.


Bijkomende info

CV’s worden overgemaakt, vergezeld van een motivering aan wrasschaert@rasschaertadvocaten.be. Kandidaten worden altijd uitgenodigd voor een gesprek. Discretie wordt uiteraard gegarandeerd.