Inschrijven aan de balie

Starten als advocaat betekent een stagemeester en stageplaats zoeken, de eed afleggen en ingeschreven worden op de lijst van de stagiairs. Tijdens uw stage bent u al advocaat, maar u wordt 3 jaar onder de vleugels genomen door een stagemeester (patroon). Hij begeleidt u en maakt u wegwijs in de wondere wereld van de advocatuur.

Stageplaats vinden

Wilt u als advocaat starten, dan moet u eerst en vooral een stageplaats en stagemeester vinden. 
Zoek in de beschikbare stageplaatsen of plaats een eigen profiel online zodat potentiële stagemeesters u vinden.

Vind een stageplaats

Eed afleggen

De plechtige eedaflegging voor het hof van beroep vindt plaats aan het begin van het gerechtelijk jaar. Om te worden toegelaten moet u eerst uw originele diploma en een attest van nationaliteit neerleggen op de griffie van het hof van beroep van het arrondissement waartoe uw balie behoort. Kunt u niet aanwezig zijn op de plechtige eedaflegging, dan kunt u ook op bepaalde tijdstippen later in het jaar de eed afleggen.

Meer informatie over de eedaflegging? Neem contact op met het secretariaat van uw balie.

Online inschrijven aan de balie

Na uw eedaflegging wordt u ingeschreven op de lijst van stagiairs. Meer info over de procedure? Klik hiernaast op de balie van uw keuze.

Voor een online inschrijving hebt u een eID of elektronische vreemdelingenkaart en een kaartlezer nodig.

Zodra de raad van de Orde van uw balie uw inschrijving goedkeurt, verschijnt u op de lijst van stagiairs. 

Vanaf uw inschrijving op de lijst van stagiairs bent u volwaardig advocaat. U mag uw toga dragen en pleiten voor de rechtbank, maar u volgt nog wel drie jaar stage bij uw stagemeester. Die maakt u wegwijs in de gebruiken en regels van het beroep.

Een paar tips

  1. Pols gerust bij verschillende kantoren. Vrij solliciteren is gebruikelijk binnen de advocatuur.
  2. Vergelijk en zoek contact met jonge advocaten die hun eerste ervaringen met u kunnen delen.
  3. Ga na of de stagemeester een algemene praktijk heeft of zich toelegt op bepaalde materies. Welke rechtsdomeinen beoefent hij? Welk type cliënten heeft hij?
  4. Bespreek met de stagemeester hoe hij de opleiding invult: wat zullen uw verantwoordelijkheden zijn en hoe zal hij u begeleiden? Sluit samen een stageovereenkomst af waarin al die zaken worden vastgelegd.