Wat moet u studeren?


De toegang tot het advocatenberoep is in België voorbehouden aan wie een master in de rechten bezit. Behaalde u dat diploma? Dan kunt u uw stage starten aan de balie.
Rek met boeken in verband met Rechtenstudies

Rechtenstudies

Wilt u vandaag advocaat worden, dan moet u volgens artikel 428 van het Gerechtelijk Wetboek in het bezit zijn van een diploma van doctor of licentiaat in de rechten. 

Het gaat om het diploma van doctor in de rechten van vóór het Gerechtelijk Wetboek. Wie een huidig diploma van doctor in de rechten bezit, dat werd behaald op proefschrift, maar geen voorgaand diploma van licentiaat of master in de rechten, heeft geen toegang tot de balie.

Sinds de wetten van 30 december 2009 is het diploma van licentiaat in de rechten gelijkgeschakeld met de huidige titel master in de rechten.

In zijn arrest van 14 juli 2011 heeft het Grondwettelijk Hof het tweede artikel van de wetten van 30 december 2009 gedeeltelijk vernietigd wegens een bevoegdheidsprobleem tussen de federale overheid en de gemeenschappen. Daardoor is de betekenis van de wet gekanteld. 

Sinds dat arrest moet de term master in de rechten begrepen worden als een Belgische master in de rechten. Behaalde u een Belgische bachelor en een buitenlandse master, dan hebt u sinds dat arrest geen toegang meer tot de balie. U moet in dat geval de gelijkwaardigheid met een Belgische master in de rechten aanvragen bij een Belgische universiteit. Zie ook buitenlands diploma.

Bent u geen Belg of EU-onderdaan, dan moet u eerst voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Koninklijk Besluit van 24 augustus 1970.

Studeerde u af met een Engelstalige Master of Laws aan de KU Leuven of de Universiteit Antwerpen, dan hebt u enkel toegang tot de balie als u vooraf een Belgische bachelor in de rechten behaalde. In dat geval kennen de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen automatisch de gelijkwaardigheid toe met een gewone Belgische master in de rechten.