Jaarverslag 2016

2016 zal de annalen ingaan als een druk juridisch jaar. Er werd niet alleen grondig nagedacht over de reorganisatie van onze eigen vereniging, maar ook ‘justitie’ was bijna voortdurend in de actualiteit.

Het jaar ging alvast sterk van start met de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, een orgaan dat probeert via verzoening en bemiddeling geschillen tussen consumenten en advocaten buiten de rechtbank om te regelen. In mei leggen alle vogels een ei en pakte de OVB uit met een spiksplinternieuwe website.

In juni ondertekende minister van Justitie Geens en de twee nationale Ordes van Advocaten (OVB en avocats.be) een protocol om de informatisering van justitie voor een deel zelf uit te werken.

Ook al formuleerde de Werkgroep over de hervorming van de OVB tal van voorstellen, toch kwam het niet tot een nieuw reglement van orde. Maar er is alvast een mooie basis gelegd waarop de nieuwe raad kan voortwerken.

Wat de OVB verder allemaal verwezenlijkte in 2016 leest u in ons jaarverslag.