Buitengerechtelijke invorderingen door gerechtsdeurwaarders zorgt voor verwarring

De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, sluit zich aan bij de eis van Test-Aankoop om buitengerechtelijke invordering van schulden bij ondernemingen niet langer aan de gerechtsdeurwaarders over te laten.
 
Sinds de Potpourri I-wet heeft de wetgever het mogelijk gemaakt dat een deurwaarder verschillende petjes draagt bij invorderingen bij ondernemingen. De ene keer treedt hij op in naam van de rechtbank om de betaling af te dwingen. Sinds die nieuwe wet kan hij ook buitengerechtelijk een bedrijf aanmanen tot betaling. Dat zorgt voor verwarring. Test-Aankoop laat vandaag weten dat het hierover veel klachten ontvangt, omdat schuldenaars schrik krijgen en denken dat ze geen andere keuze hebben dan te betalen, terwijl dat het voor hen ook nuttig zou kunnen zijn om een eigen raadsman te raadplegen om hun rechten te laten gelden.
 
“De OVB heeft hier destijds voor gewaarschuwd in haar advies aan de minister. Ondernemingen zijn te weinig op de hoogte dat een deurwaarder sinds kort verschillende rollen heeft. Een buitengerechtelijke invordering kan beter gebeuren  door een onafhankelijke advocaat. Die manier van werken is gekend, zorgt voor duidelijkheid en garandeert de rechten van elke partij”, aldus Hugo Lamon, woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies.
 
De Orde van Vlaamse Balies waarschuwt ervoor dat een gelijkaardige procedure niet mag worden uitgebreid tot de invordering van onbetwiste schulden door ondernemingen bij consumenten. Dit gaat in tegen de Europese regelgeving inzake consumentenbescherming.