Digitalisering justitie: advocatuur levert zware financiële inspanningen & realiseert RegSol

De Orde van Vlaamse Balies is in volle voorbereiding om over precies 1 maand het digitale faillissementsdossier, RegSol genaamd (Centraal Register Solvabiliteit), uit te rollen. Het beheer van nieuwe faillissementsdossiers en de elektronische registratie van schuldvorderingen zal verplicht via REGSOL moeten gebeuren. De advocatuur prefinanciert dat project. De OVB zal hiervoor in de eerste helft van 2017 € 1,2 miljoen investeren, via haar dochteronderneming DIPLAD.