Misbruik van procedures asielrecht: OVB en OBFG reageren op de plannen van T. Francken

De Orde van Vlaamse Balies en haar Franstalige en Duitstalige tegenhanger Ordre des Barreaux francophones et germanophone (OBFG) vernamen dat de ministerraad het voorontwerp van de wet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft goedgekeurd om advocaten die asielzoekers bijstaan te sanctioneren als zij misbruik zouden maken van procedures.

Beide Ordes dringen er bij de regering op aan om het wetsvoorstel in te trekken en om het gesprek met hen aan te gaan.