Onredelijke verzekeringsmaatschappijen: Er is wel degelijk een probleem

De Orde van Vlaamse Balies ondersteunt de oproep van kamerlid Egbert Lachaert (De Standaard 22 augustus) om maatregelen te treffen tegen verzekeringsmaatschappijen die zich onredelijk opstellen tegenover slachtoffers met letselschade door een verkeersongeval. Zij moeten vaak lang wachten op een definitieve schadevergoeding en intussen zijn de voorschotten ontoereikend wat voor het slachtoffer extra zwaar te dragen is, ook financieel.
 
Wij spreken ons nog niet uit over het wetsvoorstel, dat moeten we uiteraard eerst bestuderen”, zegt Dominique Matthys, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, “maar onze beroepsgroep ervaart zeer regelmatig hoe verzekeraars aandringen op een snel compromis dat veel te laag is voor de verzekerde. Ze raden zelfs af om een advocaat in te schakelen omdat het dan veel langer zou duren voor alles geregeld is omwille van “lange procedures”. Het is net de rol van de advocaat om alle argumenten te gebruiken die de verzekerde kunnen helpen om alles te bekomen waar hij recht op heeft. Procederen is dus vaak noodzakelijk. We nemen het dan ook niet dat we hierin beschuldigd worden roekeloos te procederen.