OVB reageert tevreden op jaarverslag ombudsman advocatuur 2016

De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, reageert tevreden op de cijfers van het allereerste jaarverslag van de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), het Vlaamse deel van het overkoepelende Ligeca. Tegelijk staat het voor de OVB buiten kijf dat ook de procedure om klachten voor te leggen aan de stafhouder een grote meerwaarde blijft hebben. In 2016 kwamen de Vlaamse stafhouders in totaal zo’n 2000 keer tussen bij klachten van cliënten, adviezen en verwijzingen inbegrepen.

Dominique Matthys, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies: “Het aantal klachten van cliënten over de Vlaamse advocaten valt goed mee. De ombudsman heeft zijn nut bewezen en heeft in tal van zaken kunnen bemiddelen of heeft misverstanden kunnen uitklaren die bij –hoofdzakelijk- de consumenten leefden. Wij trekken hieruit lessen en gaan erop toezien dat er nog meer wordt ingezet  op een goede communicatie over de manier van werken van de advocaat en over de berekening van de erelonen.”

Zie ook: 'Problemen met uw advocaat' op deze website.