Verhoging griffierechten: "Het is genoeg geweest"

De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, is bijzonder misnoegd dat de regering koste wat kost de griffierechten opnieuw wil verhogen. Gisteren werd daarover een wetsontwerp in eerste lezing in de commissie Financiën goedgekeurd. Griffierechten zijn belastingen die elke rechtzoekende moet betalen als hij een rechtszaak wil aanspannen.
De OVB vreest dat burgers financieel afgeremd zullen worden om een rechtszaak aan te spannen, zeker personen die net niet of maar gedeeltelijk recht hebben op tweedelijnsbijstand.

Dominique Matthys, voorzitter OVB: “We hebben begrip voor het feit dat de minister van Justitie alternatieve geschillenbeslechting, zoals bemiddeling, wil aansporen. Tegelijkertijd is het voor ons essentieel dat die keuze niet uit financiële beweegredenen gemaakt wordt, maar dat die vrijwillig, bewust en weloverwogen is. De toegang tot justitie moet gegarandeerd blijven. De huidige tekst schiet daarin schromelijk tekort.”.

Het integrale standpunt leest u hier