Verruimde rechtsbijstandsverzekering vangt plotse kosten op

De Orde van Vlaamse Balies reageert op het nieuws dat de bijzondere ministerraad van gisteren de verruimde rechtsbijstandsverzekering heeft goedgekeurd. De OVB overlegt hierover met minister Geens.
 
Gracy Saerens, bestuurder communicatie: “Het grote voordeel van een rechtsbijstandsverzekering is dat je niet plots met onverwachte kosten, ook die van een advocaat, wordt geconfronteerd. Door de periodieke betaling van de premies worden de kosten immers gespreid in de tijd. Bijkomend voordeel is dat de toegang tot de rechtbank wordt vergemakkelijkt en die ligt ons uiteraard nauw aan het hart. Er zijn de laatste jaren alsmaar kosten bijgekomen zoals de btw, de stijging van de rechtsplegingsvergoedingen en de rolrechten. Die vormen een groot risico dat de rechtzoekende niet wil lopen. De rechtsbijstandsverzekering zorgt ervoor dat mensen die geen recht hebben op een pro-Deoadvocaat toch hun rechten kunnen laten gelden.
 
In tegenstelling tot wat minister Geens zegt, is er geen akkoord over de conventionering van de ereloontarieven.