Hervorming erfrecht: OVB te gast in de Commissie Justitie

De OVB heeft vandaag haar standpunt bij de hervorming van het erfrecht mogen toelichten in de Kamercommissie Justitie. Er is voor haar een betere afstemming nodig van het erfrecht op maat van de huidige samenleving. Er moet meer rekening gehouden worden met de gewijzigde familieverhoudingen en de erflater vraagt meer beschikkingsvrijheid over aan wie hij zijn erfenis wil nalaten.