Minderjarige verdachten hebben onvoorwaardelijk recht op een advocaat

Een nieuwe nota, die het expertisenetwerk ‘Jeugdbescherming’ van het Openbaar Ministerie op 23 juni 2017 verspreidde, beveelt een nieuwe werkwijze aan voor het verhoren van minderjarigen, o.m. door hen toe te laten om afstand te doen van hun recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor en door hen, vanaf de leeftijd van 14 jaar, in bepaalde gevallen een modelformulier te laten invullen, zonder enige toegang tot een advocaat.

De werkwijze die in de nota van het expertisenetwerk wordt aanbevolen, is volstrekt illegaal en ontoepasbaar. Zoals de OVB toelicht in dit uitgebreide standpunt, is zij niet alleen in strijd met de letter van de wet, maar gaat zij bovendien in tegen de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om, na advies van de Raad van State, op suggestie van de OVB, minderjarigen nooit toe te laten om afstand te doen van hun recht op toegang een advocaat.

Lees het integrale standpunt hieronder.