Online inschrijving stagiairs

Geen elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart? 
Neem contact op met het secretariaat van uw balie.