Inschrijven stagiair balie Brugge

Kandidaat-stagiairs aan de balie van Brugge moeten aan een aantal formaliteiten voldoen voor ze opgenomen kunnen worden op de lijst van de advocaten-stagiairs. 

Voor de eedaflegging

 1. U richt een brief aan de stafhouder met verzoek tot opname en vermeldt hierbij de datum van uw diploma en de naam van uw toekomstige stagemeester. Die brief stuurt u op (t.a.v. de Stafhouder, Langestraat 120, 8000 Brugge) of geeft u af op het secretariaat (niet per mail of per fax!). 
 2. U moet zich voor de eedaflegging digitaal inschrijven via de online module (zie hiernaast).
 3. U moet zich persoonlijk aanmelden op het secretariaat van de balie met de volgende documenten: 2 pasfoto's en een originele stageovereenkomst, waarvan elk blad geparafeerd moet zijn door stagemeester en stagiair + ondertekend door alle partijen, zijnde stagiair, stagemeester en kantoor indien vennootschap (een modelovereenkomst vindt u hier). ​​​​​Tijdens de aanmelding krijgt u een infobundel en bijhorende uitleg. Vul de documenten uit de infobundel zo snel mogelijk in.
 4. U moet een gesprek hebben met de stagesecretaris en met de stafhouder. Kandidaat-stagiairs die zich tussen 15 augustus en 31 augustus aanmelden op het secretariaat zullen hiertoe een gezamenlijke datum krijgen (die datum vindt u terug in de infobundel). Voor inschrijvingen na 1 september moet u een afzonderlijke afspraak beleggen.
 5. U zal deelnemen aan de verplichte activiteiten die georganiseerd worden door de Conferentie van de Jonge Balie (een overzicht hiervan vindt u terug in de infobundel).

Online inschrijfmodule

Via de inschrijfmodule kunt u zich online inschrijven aan de balie van uw keuze. Houd uw identiteitskaart en kaartlezer bij de hand.

Schrijf online in

De eedaflegging

 1. Vooraleer u de eed aflegt moet u uw diploma minstens 5 werkdagen voordien neerleggen op de griffie van het parket-generaal te Gent, Savaanstraat 11/101, 9000 Gent (openingsuren: 8u30-12u30 - 13u30-16u) met opgave van naam en adres van de stagemeester en de balie van bestemming.
 2. De eedaflegging gaat normaliter telkens door de eerste donderdag van de maand september. Meer informatie? Neem contact op met het secretariaat van de balie of via de griffie van het parket-generaal. 
 3. Kandidaat-stagiairs die hun eed op een later moment afleggen, moeten contact opnemen met de griffie van het parket-generaal te Gent.
 4. Zo snel mogelijk na de eedaflegging en het ophalen van uw diploma op de griffie van het hof van beroep, geeft u uw diploma  af op het secretariaat van de balie. (bij de eerste eedaflegging van september wordt dat eventueel georganiseerd door de griffie, u vraagt dat zelf na op de griffie).

Na de eedaflegging

 1. De laatste formaliteit om opgenomen te worden op de lijst van de advocaten-stagiairs is de voorstelling aan de raad van de Orde. Pas na de voorstelling en de bijhorende goedkeuring door de raad bent u advocaat-stagiair.
 2. Opgelet: om voorgesteld te kunnen worden aan de raad moet uw volledig dossier in orde zijn. Alle documenten moeten dan ook ten laatste een week voor de raadszitting worden afgegeven op het secretariaat van de balie.
 3. Kandidaat-stagiairs die de eed hebben afgelegd de eerste (of eventueel de tweede) donderdag van september worden collectief voorgesteld. De datum vindt u in de infobundel.
 4. Kandidaat-stagiairs die de eed later hebben afgelegd, worden voorgesteld en goedgekeurd op een volgende raadzitting.
 5. Alle info over de lessen beroepsopleiding krijgt u via het secretariaat van de balie.