Afdrukken
Detail cursus

 

ZOEK EEN CURSUS // AANVRAAG DOOR ORGANISATOR
FORMULIEREN // FAQ // DATA VERGADERING ERKENNINGSCOMMISSIE
 
 
cursus detail informatie
organisator: Confocus BVBA
adres: Sint-Truidersteenweg 576a
postcode 3500
gemeente Hasselt
tel: 011/75 41 02
e-mail: barbara.castermans@confocus.be
website: http://www.confocus.be/Seminars.aspx?sector=f7b54397-6944-467c-833f-99f69ac83972

datum van de cursus + begin- en einduur :
23/11/2011 t.e.m. 23/11/2011 van 09u00 tot 17u00
plaats: ALM, Berchem
provincie: Antwerpen

Onderwerp (eventueel titels vermelden) + bijkomende data:

"Juridische actualia in de farma-sector"

08u30 Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie
09u00 Opening van het seminarie door de dagvoorzitter
Mr. Ignace Vernimme, advocaat-vennoot, Stibbe

09u05 Experimenten en klinische proeven
Gastspreker: Mr. An Vijverman, advocaat-partner Dewallens & partners
•Afbakening van de begripppen ''experminent'' en ''klinische proef''
•Belangrijke aansprakelijkheids- en verzekeringsaspecten bij klinisch onderzoek
•Aandachtspunten bij het opstellen van clinical trial agreements en contracten met Clinical Research Organisations (CRO's)
•“Informed Consent'' formulieren voor patiënten die deelnemen aan klinische studies

10u05 Artikel 10 van de geneesmiddelenwet
Gastsprekers: Mr. Kristof Roox, advocaat-vennoot Crowell & Moring en Mevr. Stéphanie Brillon, directeur Mdeon vzw
•Premies en voordelen: princiepsverbod (KR)
•Geschenken van geringe waarde (KR)
•Vergoeding van wetenschappelijke prestaties (KR)
•Het autoregulerend platform Mdeon (SB)
•Visum voor de sponsoring van de permanente vorming (SB)
•Controles en sancties (SB)

11u05 Koffiepauze
11u30 De toepassing van het mededingingsrecht op de farmasector
Gastspreker: Mr. Thomas De Meese, advocaat-vennoot Crowell & Moring
•Horizontale samenwerkingsovereenkomsten in de farmasector
•Misbruik van machtspositie in de farma sector
o Marktdefinitie
o Misbruik (misbruik van intellectuele rechten, misbruik van administratieve en gerechtelijke procedures, …)
•Mededingingsbeperkende afspraken in de farma sector

12u30 Lunch
13u30 De grijze zone tussen informatie en reclame voor geneesmiddelen
Gastspreker: Mr. Catherine Longeval, advocaat-vennoot Van Bael & Bellis

In deze presentatie zal de spreker vooreerst het vigerend regelgevend kader inzake informatie en reclame voor geneesmiddelen naar het publiek (incl. patiënten) en naar de gezondheidsbeoefenaars toe uiteenzetten. Vervolgens zal zij spreken over de initiatieven op Europees vlak strekkend tot de uniformisering van de regels inzake geneesmiddeleninformatie aan patiënten. Tenslotte zal bijzondere aandacht worden besteed aan het fenomeen van de ''social media'', de impact daarvan op de manier waarop het publiek informatie/reclame over geneesmiddelen zoekt en ontvangt en de regels die de farmabedrijven in acht dienen te nemen opdat hun ''social media'' initiatieven het regelgevend kader zouden respecteren.

14u30 Farmacovigilantie
Gastspreker: Mr. Liesbeth Weynants, advocaat-vennoot Hoyng Monegier

15u30 Koffiepauze
15u45 De prijszetting en terugbetaling van geneesmiddelen: hoe dit optimaal organiseren binnen uw bedrijf?
Gastspreker: Francis Arickx, secretaris van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, RIZIV
•Prijs en Terugbetaling in België: de grote lijnen
•Value for money & Money for Value: evaluatie en oordeel
•Pharmacoeconomy BudgetImpact & RiskSharing
•Staggered reimbursement: Voorwaardelijke en Tijdelijke terugbetaling
•Transparantie en Vertrouwelijkheid
•Unmet Medical Need

16u45 Vragenronde & slotwoord door de dagvoorzitter
Mr. Ignace Vernimme, advocaat-vennoot, Stibbe

17u00 Einde van het seminarie en netwerking
 
niet-juridisch: beroepsondersteunend:
juridisch: rechtstak(ken) - Farmaceutisch en medisch recht
 
categorie: Juridische Vaardigheden

identiteit van de sprekers: zie programma 
doelgroep: advocaten, farmaceutische bedrijven
deelnameprijs: 480 euro excl. BTW
syllabus ter beschikking: Ja
de cursus wordt bekendgemaakt via: mailings, website, brochure
aantal punten juridisch: 6
aantal punten niet-juridisch: