Een zaak starten

De keuze van juridische structuur is de eerste stap als u een eigen zaak start. Die keuze hangt af van veel factoren: welke activiteit wilt u uitoefenen, wat is uw kapitaal, hebt u zakenpartners? Een advocaat helpt u de juiste keuze te maken. Hij weet als geen ander welke gevolgen een foute keuze kan hebben.

Een eenmanszaak starten

Een eenmanszaak opstarten, kan eenvoudig en snel. Schrijf u in bij de Kruispuntbank voor ondernemingen en vraag een btw-nummer aan. Een minimumkapitaal is niet nodig en u moet geen statuten opstellen. In de meeste gevallen volstaat een vereenvoudigde boekhouding. De ondernemer neemt zelf zijn beslissingen en de opbrengsten uit zijn zaak worden belast in zijn personenbelasting.

Een vennootschap starten

Om een vennootschap op te richten, is een notaris, en soms een bedrijfsrevisor, nodig. U moet een financieel plan en statuten opstellen en een minimumkapitaal storten. Daarna schrijft u zich in bij de Kruispuntbank voor ondernemingen en vraagt u een btw-nummer aan. Een vennootschap werkt met een raad van bestuur en algemene vergadering. Zij nemen de beslissingen. Een vennootschap heeft meer administratieve en juridische verplichtingen dan een eenmanszaak. Zo is er een uitgebreide boekhouding nodig en moet u een jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank. De opbrengsten worden belast in de vennootschapsbelasting.

Aandeelhouders

Een aandeelhouder heeft één of meerdere aandelen in de vennootschap. Elke vennoot is sowieso aandeelhouder, maar het is belangrijk na te denken over de verdeling. Het aantal aandelen en soort aandelen kan verschillen van vennoot tot vennoot. Ook over de stemrechten moet u nadenken, want stemrecht betekent beslissingsrecht. Niet elke aandeelhouder heeft per se stemrecht. Die zaken kan een advocaat voor u op maat uitschrijven in de oprichtingsakte en statuten van de vennootschap.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een advocaat analyseert eerst uw concrete situatie. Hij begeleidt u bij de eerste keuze (start u een eenmanszaak of welke vennootschapsvorm past het best bij u?) en helpt uw zaak of vennootschap mee op te richten. Een advocaat heeft de nodige expertise voor de opvolging op vennootschapsrechtelijk, fiscaal en sociaal vlak. Zo kunt u zich concentreren op uw kernactiviteit. Hij ziet toe op de aangepaste statuten bij een vennootschap en kan zo veel problemen voorkomen (bijvoorbeeld bijzondere meerderheden voor belangrijke beslissingen, afspraken bij verkoop van aandelen, berekeningswijze van de waarde van de aandelen, conflictenregeling). Ook bij een reorganisatie, overdracht op stopzetting helpt hij.

Een paar tips

  1. Bij een eenmanszaak is er geen scheiding tussen uw privé- en beroepsvermogen. Als uw zaak failliet zou gaan, zijn ook uw privébezittingen in gevaar. Houd daar rekening mee als u een samenlevings- of huwelijkscontract opstelt met uw partner.
  2. In een vennootschap worden privé- en beroepsvermogen strikt uit elkaar gehouden. Enkel als u zich persoonlijk borg heeft gesteld voor de vennootschap kan een schuldeiser uw privévermogen aanspreken.
  3. De inkomsten van een vrije beroeper in een eenmanszaak worden belast op kasbasis (=als ze ontvangen worden). Bij andere ondernemers worden de inkomsten belast op vorderingsbasis (=als een vordering (factuur) ontstaat, ongeacht wanneer de klant betaalt).
  4. Ook de vennootschap is steeds belastbaar op vorderingsbasis (=als een vordering (factuur) ontstaat, ongeacht wanneer de klant betaalt).

Veelgestelde vragen

  • Dan kunt u een kapitaalverhoging regelen, met tussenkomst van een notaris. Nieuw kapitaal kan door uzelf worden ingebracht of door een derde. Aangezien die derde dan eveneens aandeelhouder wordt, zal een advocaat u bijstaan in het nazicht en aanpassen van de statuten, rekening houdend met uw belangen.
     
  • Als u problemen hebt, wordt niet uw persoonlijk vermogen aangesproken, maar enkel wat in de vennootschap/rechtspersoon zit en de gegeven garanties (borgstelling, hypotheek, ...). Als handelaar-privépersoon kan uw persoonlijk vermogen wel worden aangesproken. 
  • De statuten van de vennootschap kunnen een welbepaalde termijn vastleggen, maar meestal wordt een vennootschap opgericht voor onbepaalde duur. Wanneer de aandeelhouders willen stoppen, kunnen zij ofwel hun aandelen verkopen, ofwel de vennootschap vereffenen. Een advocaat kan hen daarin telkens bijstaan.