Ongevallen en schade

Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering komt tussen in bepaalde kosten die komen kijken bij een geschil. Ze kan kosten dekken van uw advocaat, van een gerechtsdeurwaarder of eventuele deskundigen, maar ook de procedurekosten, zoals rolrechten of expertisekosten.

Meer weten

Schadevergoeding

Was u betrokken bij een ongeval? Als slachtoffer hebt u recht op een schadevergoeding. De veroorzaker van het ongeval vergoedt u dan voor de (lichamelijke) schade die u hebt geleden. Maar hoe wordt die schade precies berekend? Een advocaat begeleidt u door het proces van expertises en berekent een correcte schadevergoeding.

Als u zelf een ongeval hebt veroorzaakt, kan een advocaat voor u nagaan of de verzekering in uw situatie de kosten op zich kan nemen of niet. Een advocaat is partijdig en behartigt enkel en alleen uw belangen.

Meer weten