Schadevergoeding

Was u betrokken bij een ongeval? Als slachtoffer hebt u recht op een schadevergoeding. De veroorzaker van het ongeval vergoedt u dan voor de (lichamelijke) schade die u hebt geleden. Een advocaat begeleidt u door het proces van expertises en berekent een correcte schadevergoeding.

De procedure

 1. Als u betrokken bent in een ongeval, is het belangrijk vast te stellen wie aansprakelijk is. Verzamel informatie en bewijzen: wie was betrokken Info en wat is er precies gebeurd? Laat de omstandigheden vaststellen door de politie als u en de andere partij het niet eens geraken.
 2. Zodra de aansprakelijkheid vaststaat, kan de schade vergoed worden. De schade wordt vastgesteld aan de hand van bepaalde expertises. Bv. een medisch onderzoek als u lichamelijke schade hebt geleden, een berekening van de herstelkosten aan uw wagen door een garagist.
 3. Uw advocaat berekent op basis van de expertiseverslagen (dokters, expertisebureaus …) een concrete schadevergoeding. Hij houdt daarbij o.m. rekening met uw gezinssamenstelling, uw leeftijd en geslacht.
 4. Uw advocaat legt zijn voorstel tot schadevergoeding voor aan de andere partij (of haar verzekeraar). Er wordt onderhandeld om tot een overeenkomst te komen.
 5. Komt het niet tot een akkoord tussen u en de aansprakelijke partij, dan kan u een procedure voeren voor de rechtbank. Uw advocaat pleit dan uw zaak.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Soms is het niet helemaal duidelijk wie aansprakelijk is voor het ongeval. Een advocaat helpt op basis van bewijzen en getuigenissen te bepalen wie aansprakelijk is en dus de schade moet vergoeden. 

Een advocaat begeleidt u ook bij de expertises. Zo  zal hij aanraden om bij lichamelijke schade zelf een minnelijke medische expertise te laten uitvoeren of een gerechtsdeskundige te laten aanstellen door de rechtbank. Hij bekijkt samen met u welke documenten (medische verslagen etc.) u het best meeneemt naar de geneesheren. Op basis van al deze info berekent hij de schadevergoeding en onderhandelt met de aansprakelijke partij om tot een overeenkomst te komen.

Een paar tips

 1. In elk voertuig moet een Europees aanrijdingsformulier aanwezig zijn. Als u betrokken bent bij een ongeval, moet u dat samen met tegenpartij zo volledig mogelijk en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen. Het is een basis om de aansprakelijkheid vast te stellen. Is er discussie, teken dan niets en schakel de politie in.
 2. Zwakke weggebruikers (voetganger, fietser of passagier van een voertuig) worden altijd vergoed voor hun lichamelijke schade. Dat betekent echter niet noodzakelijk dat ze nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een ongeval.
 3. Als u lichamelijk schade lijdt, wordt u onderzocht door de geneesheer van de verzekeraar van het aansprakelijke voertuig. Het kan zinvol zijn om zelf bijkomende onderzoeken te laten uitvoeren.
 4. Neem bij lichamelijke schade zo snel mogelijk contact op met uw advocaat. Enkel als hij op de hoogte is van de omstandigheden van het ongeval en de lichamelijke schade kan hij de aansprakelijkheid vaststellen en zorgen voor een correcte schadeloosstelling. Een goed ingevuld Europees aanrijdingsformulier of andere bewijsstukken zijn daarvoor het belangrijkste.

Veelgestelde vragen

 • Het basisinstrument daarvoor is de indicatieve tabel. In die tabel staan de bedragen vermeld per schadepost elk onderverdeeld in diverse subposten. Op basis van deze tabel berekent een advocaat de correcte schadeloosstelling. Hij moet echter ook met heel wat andere zaken rekening houden, zoals uw gezinssamenstelling en uw leeftijd.
 • Ja. De geneesheren kunnen in hun rapport opnemen dat er zich later nog problemen kunnen manifesteren die een gevolg zijn van het ongeval. Uw advocaat zal er dan voor zorgen dat een schadevergoeding uitbetaald wordt, met het voorbehoud dat er ook later nog gevolgen kunnen zijn die vergoed moeten worden. Opgelet: het is niet omdat de geneesheren die mogelijkheid opnemen in hun rapport, dat het voorbehoud ook wordt aanvaard door de aansprakelijke of zijn verzekeraar. Dat moet uitdrukkelijk worden opgenomen in de overeenkomst, of de rechtbank moet daar uitspraak over doen indien er geen overeenkomst kan worden gesloten.

Zelf een ongeval veroorzaakt?

Hebt u zelf een ongeval veroorzaakt of schade toegebracht, dan vergoedt uw verzekering die schade. Als u verzekerd bent tenminste. Een autoverzekering is verplicht, maar een familiale verzekering bijvoorbeeld niet.

 • U hebt een ongeval veroorzaakt tijdens het werk. De arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever neemt de schadevergoeding op zich.
 • Uw kinderen zijn tegen een stilstaande wagen gefietst. Uw familiale verzekering komt tussen.
 • Een dakpan van uw huis is op de auto van uw buren gewaaid. Uw brandverzekering komt tussen.
Raadpleeg een advocaat om na te gaan of de verzekering in uw situatie de kosten op zich neemt of niet. Een advocaat is partijdig en behartigt enkel en alleen uw belangen.

Als u zelf een ongeval veroorzaakt, kan u eventueel strafrechtelijk vervolgd worden voor de rechtbank. Een advocaat staat u bij in de rechtbank en draagt alle elementen aan die in uw voordeel spreken met het oog op een zo laag mogelijk bestraffing.

Let op, bij opzettelijk toegebrachte schade komt geen enkele verzekering tussen.