Schadevergoeding

Was u betrokken bij een ongeval? Als slachtoffer hebt u recht op een schadevergoeding. De veroorzaker van het ongeval vergoedt u dan voor de (lichamelijke) schade die u hebt geleden. Een advocaat begeleidt u door het proces van expertises en berekent een correcte schadevergoeding.

De procedure

 1. U bent het slachtoffer van een ongeval. Stel eerst en vooral vast wie aansprakelijk is voor dat ongeval. Verzamel informatie en bewijzen: wie was betrokken bij het ongeval Info  en wat is er precies gebeurd? Laat de omstandigheden vaststellen door de politie als u en de andere partij het niet eens geraken.
 2. Als de aansprakelijkheid vaststaat, kan u vergoed worden. Daarvoor zal u bepaalde expertises moeten laten uitvoeren, bv. een medisch onderzoek als u lichamelijke schade hebt geleden, een berekening van de herstelkosten aan uw wagen door een garagist.
 3. Uw advocaat gaat aan de slag met de verslagen van de experten (dokters, expertisebureaus, …) en berekent op basis daarvan een concrete schadevergoeding. Hij houdt daarbij rekening met o.a. uw gezinssamenstelling, uw leeftijd en geslacht.
 4. Uw advocaat legt zijn voorstel tot schadevergoeding voor aan de andere partij (of haar verzekeraar). Er wordt onderhandeld om tot een overeenkomst te komen.
 5. Komt het niet tot een akkoord tussen u en de aansprakelijke partij, dan kan u een procedure voeren voor de rechtbank. Uw advocaat pleit dan uw zaak.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Soms is het niet helemaal duidelijk wie aansprakelijk is voor het ongeval. Een advocaat kan dan op basis van bewijzen en getuigenissen mee helpen inschatten wie aansprakelijk is en wie de schade dus moet vergoeden. Een advocaat zal u ook begeleiden bij de expertises. Zo kan hij aanraden om bij lichamelijke schade zelf een minnelijke medische expertise te laten uitvoeren of een gerechtsdeskundige te laten aanstellen door de rechtbank. Hij bekijkt samen met u welke documenten (medische verslagen etc.) u het best meeneemt naar de geneesheren. Met alle info berekent hij de schadevergoeding. Hij onderhandelt daarover met de aansprakelijke partij om zo tot een overeenkomst te komen.

Een paar tips

 1. In elk voertuig moet een Europees aanrijdingsformulier zitten. Dat moet u samen met de veroorzaker van het ongeval zo volledig mogelijk invullen, met een getrouwe weergave van de feiten. Zo kan mogelijk de aansprakelijkheid vastgesteld worden.
 2. In sommige gevallen is het niet nodig om de aansprakelijkheid te bewijzen. Een zwakke weggebruiker (voetganger, fietser of passagier van een voertuig) moet sowieso vergoed worden voor lichamelijke schade.
 3. Het is soms aangewezen dat u zich niet enkel laat onderzoeken door de geneesheer van de verzekeraar van het aansprakelijke voertuig, maar ook bijkomende onderzoeken laat uitvoeren.
 4. Neem bij lichamelijke schade zo snel mogelijk contact op met uw advocaat. Enkel als hij op de hoogte is van de omstandigheden van het ongeval en de lichamelijke schade kan hij de aansprakelijkheid vaststellen en zorgen voor een correcte schadeloosstelling. Een goed ingevuld aanrijdingsformulier of andere bewijsstukken zijn daarvoor het belangrijkste.

Veelgestelde vragen

 • Ja. De geneesheren kunnen in hun rapport opnemen dat er zich later nog problemen kunnen manifesteren die een gevolg zijn van het ongeval. Uw advocaat zal er dan voor zorgen dat een schadevergoeding uitbetaald wordt, met het voorbehoud dat er ook later nog gevolgen kunnen zijn die vergoed moeten worden. Opgelet: het is niet omdat de geneesheren die mogelijkheid opnemen in hun rapport, dat het voorbehoud ook wordt aanvaard door de aansprakelijke of zijn verzekeraar. Dat moet uitdrukkelijk worden opgenomen in de overeenkomst, of de rechtbank moet daar uitspraak over doen indien er geen overeenkomst kan worden gesloten.
 • Het basisinstrument daarvoor is de indicatieve tabel. In die tabel staan de bedragen vermeld per schadepost Info  elk onderverdeeld in diverse subposten Info , zodat een advocaat de correcte schadeloosstelling kan berekenen. Hij moet echter ook met heel wat andere zaken rekening houden, zoals uw gezinssamenstelling en uw leeftijd.

Zelf een ongeval veroorzaakt?

Hebt u zelf een ongeval veroorzaakt of schade toegebracht, dan zal u die schade moeten vergoeden. Bij opzettelijk toegebrachte schade komt geen enkele verzekering tussen. Bij onopzettelijke schade kan het zijn dat de verzekering wel tussenkomt. Bijvoorbeeld:

 • U hebt een ongeval veroorzaakt tijdens het werk. De arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever neemt de schadevergoeding op zich.
 • Uw kinderen zijn tegen een stilstaande wagen gefietst. Uw familiale verzekering komt tussen.
 • Uw eigendom is oorzaak van schade (vb. afgewaaide dakpan op de auto van uw buur). Uw brandverzekering kan tussenkomen.
Raadpleeg een advocaat om na te gaan of de verzekering in uw situatie de kosten op zich kan nemen of niet. Een advocaat is partijdig en behartigt enkel en alleen uw belangen.

Als u zelf een ongeval hebt veroorzaakt kan u eventueel vervolgd worden voor de rechtbank. De procureur des Konings beslist of de zaak moet voorkomen voor een rechtbank of niet. Als de zaak voor de politierechtbank Info  of de correctionele rechtbank Info komt, riskeert u o.a. een geldboete, gevangenisstraf of rijverbod. Als u de verantwoordelijke bent voor een ongeval kan een advocaat u bijstaan voor de rechtbank en alle elementen voordragen die in uw voordeel spreken om de bestraffing zo laag mogelijk te houden.