Relatie & Gezin

Trouwen

In het huwelijksbootje stappen is meer dan louter een gevoelskeuze. Trouwen heeft ook juridische gevolgen. Op voorhand goede afspraken maken, is belangrijk in elke relatie. Het kan problemen later voorkomen. Een advocaat kan u vanuit zijn ervaring helpen afspraken op papier te zetten.

Meer weten

Samenwonen

Verkiest u om samen te wonen in plaats van te trouwen, dan kunt u wettelijk of feitelijk samenwonen. Vooral op fiscaal en erfrechtelijk vlak zijn de gevolgen erg verschillend. U kunt wel zelf een aantal zaken regelen om elkaar te beschermen.

Meer weten

Echtscheiding

Een huwelijk dat eindigt is nooit prettig. Komt u nog overeen dan kunt u via een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) uit elkaar gaan. Verloopt de breuk moeizaam, dan kunt u kiezen voor een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO). Een advocaat begeleidt u in deze keuze, helpt u en uw partner duidelijke afspraken te maken of verdedigt uw zaak voor de rechtbank. Er bestaan ook minnelijke oplossingen.

Kom meer te weten over:
 
Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Minnelijke oplossingen
 

Kinderalimentatie

Ouders hebben een onderhoudsverplichting ten opzichte van hun kinderen. Als de ouders nog samenleven, is dat in principe geen probleem. Maar leven ze gescheiden, dan moet die onderhoudsverplichting worden uitgedrukt in een bedrag. En dat is niet vanzelfsprekend.

Meer weten