Echtscheiding

Een echtscheiding kan zowel met onderlinge toestemming (EOT) als op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO). Een advocaat kan u begeleiden in deze keuze, helpt u en uw partner duidelijke afspraken te maken, of uw zaak te verdedigen voor de rechtbank. Er bestaan ook minnelijke oplossingen.