Verkeersovertreding

Als u een ongeval hebt veroorzaakt en voor de politierechter moet verschijnen, kunt u zichzelf verdedigen of een beroep doen op een advocaat. Die kan u bijstaan voor de rechtbank en met zijn specifieke kennis en argumentatie uw straf helpen te verminderen.

Voor de politierechter

Stel u voor: u rijdt uitgelaten naar huis op een vrijdagnamiddag, als plots uw voorganger bruusk moet remmen en u hem niet meer kan ontwijken. Gelukkig is er enkel blikschade, maar de andere chauffeur doet moeilijk en u roept de politie erbij. Die maakt een proces-verbaal op en enkele weken later krijgt u een dagvaarding in de bus om te verschijnen voor de politierechter.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

U kunt uiteraard uzelf verdedigen voor de politierechter, maar het verkeersrecht is een complexe materie. Vanuit zijn ervaring kan een advocaat u bijstaan. Door te wijzen op specifieke omstandigheden kan hij de rechter op juridische of feitelijke gronden overtuigen dat u geen, of geen volledige, schuld treft. Zelfs als u wel schuldig bent, kan een goede argumentatie een groot verschil betekenen voor de straf die u krijgt.

Verzachtende omstandigheden

Als uw advocaat verzachtende omstandigheden kan aantonen, kan de politierechter de wettelijk bepaalde geldboete verminderen. Hij kan eventueel ook de intrekking van uw rijbewijs aanpassen, zodat u bijvoorbeeld tijdens de week nog steeds uw wagen kunt gebruiken om te gaan werken.

De procedure

  1. U ontvangt een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechter. Op de zitting zal het Openbaar Ministerie proberen aan te tonen dat u schuldig bent en een straf eisen.
  2. Eventuele burgerlijke partijen – slachtoffers – krijgen het woord.
  3. U mag zich, via uw advocaat, verdedigen.
  4. De politierechter doet uitspraak over schuld en straf. Meestal legt die een geldboete of werkstraf op, al dan niet aangevuld met een rijverbod. Soms kan hij ook een korte gevangenisstraf opleggen.
  5. Als u een rijverbod krijgt, dan moet u uw rijbewijs naar de griffie brengen. U kunt het daar, na afloop van uw rijverbod, weer ophalen.

Verzet of hoger beroep

Als u of uw advocaat niet aanwezig was tijdens de zitting op de rechtbank, zal de politierechter toch een uitspraak doen (vonnis op verstek). Als u niet akkoord gaat met die uitspraak kunt u verzet aantekenen. De politierechter moet zich opnieuw buigen over de zaak nadat hij uw verdediging heeft gehoord. Daar gelden strenge voorwaarden en termijnen voor, waardoor u het best zo snel mogelijk - en zeker zodra u kennis krijgt van het verstekvonnis - een advocaat inschakelt.

Als u wel aanwezig was tijdens de zitting, maar toch niet akkoord gaat met de uitspraak van de politierechter, kunt u hoger beroep aantekenen. Dan zal een correctionele rechter uw zaak opnieuw behandelen. Ook daar gelden strenge voorwaarden en termijnen en kan een advocaat u bijstaan.

Een paar tips

  1. Soms is in uw autoverzekering een rechtsbijstandsverzekering inbegrepen. De verzekeringsmaatschappij betaalt dan (een deel van) uw advocatenkosten. Bekijk de voorwaarden goed en weet dat u altijd vrij een advocaat kunt kiezen.
  2. Als u een dagvaarding krijgt, lees die dan grondig na. Ze vermeldt meteen waar en wanneer uw zaak wordt behandeld door de politierechter.
  3. Hebt u vragen over uw dagvaarding, dan kunt u gratis eerstelijnsadvies vragen aan een advocaat. Die kan u uitleggen welke stappen u moet ondernemen.

Veelgestelde vragen

  • De politie kan u na een verkeersovertreding een voorstel tot minnelijke schikking (geldboete) doen. Als u daarop ingaat en de boete betaalt, is de kous af. Als u daar niet op ingaat, bijvoorbeeld omdat u het bedrag te hoog vindt, dan moet u toch nog voor de politierechter verschijnen. Houd er rekening mee dat als de politierechter u dan veroordeelt, de geldboete vermenigvuldigd wordt met de wettelijke ‘opdeciemen’. Een boete van 50 euro wordt dan vermenigvuldigd met 6. Tel daar de gerechtskosten bij en het bedrag kan hoog oplopen. Denk dus goed na vooraleer u een minnelijke schikking aanvaardt of niet. Een advocaat kan u meedelen wat de minimum- en de maximumboete is die de rechtbank kan opleggen.