Vreemdelingenrecht

Asielaanvraag

Als in uw eigen land oorlog woedt, of de mensenrechten systematisch geschonden worden, als u problemen heeft van politieke, godsdienstige of etnische aard of u wordt onderdrukt als vrouw of wegens uw seksuele geaardheid, dan kan het zijn dat u moet vluchten. Maar wat staat u te wachten als u na een lange en moeilijke tocht aankomt in België?

Meer weten

Gezinshereniging

Als u in België verblijft, kunnen uw gezinsleden onder bepaalde voorwaarden ook toestemming krijgen om naar België te komen. Dat heet dan ‘verblijf op grond van gezinshereniging’. De laatste jaren is de wetgeving over dit onderwerp erg technisch geworden. Een advocaat kan helpen om bepaalde valkuilen te vermijden.

Meer weten