Gezinshereniging

Als u in België verblijft, kunnen uw gezinsleden onder bepaalde voorwaarden ook toestemming krijgen om naar België te komen. Dat heet dan ‘verblijf op grond van gezinshereniging’.

De procedure

  1. Als u een vreemdeling van een derde land bent (een land van buiten de Europese Unie), dan moeten de leden van uw gezin zich wenden tot de Belgische ambassade van het land waar ze zich bevinden om een aanvraag tot gezinshereniging te doen. Als u Belg of een EU-burger bent, dan kunnen ze de aanvraag bij de Belgische ambassade of in België bij de gemeente indienen.
  2. De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt hun aanvragen.
  3. U moet bewijzen dat u over voldoende huisvesting Info en een ziekteverzekering Info beschikt voor uzelf en de leden van uw gezin. U moet ook over voldoende en stabiele bestaansmiddelen Info beschikken. Al die documenten moeten door uw gezinslid bij de aanvraag afgegeven worden aan de ambassade of het gemeentebestuur.
  4. Als uw gezinsleden toestemming krijgen om voor een beperkte periode in België te verblijven, krijgen ze een verblijfsdocument. Dat is vaak even lang geldig als uw verblijfsdocument.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

De laatste jaren is de wetgeving over dit onderwerp erg technisch geworden. Een advocaat helpt u bepaalde valkuilen te vermijden. Soms oordeelt de Dienst Vreemdelingenzaken bijvoorbeeld dat uw huwelijk niet echt is, maar een schijnhuwelijk. Dan staat een advocaat u bij om tegenargumenten aan te brengen. Een verblijfsaanvraag kan ook geweigerd worden als de persoon die in België verblijft te weinig inkomsten heeft. Een vreemdeling die gepensioneerd is of OCMW-steun geniet, kan bijvoorbeeld niet trouwen met iemand die in het buitenland verblijft en dan met die partner in België verblijven. Een advocaat overloopt met u de mogelijke oplossingen.

Een paar tips

  1. Onder gezinsleden vallen:
  • voor niet-EU-burgers: uw echtgenoot/echtgenote of partner en uw kinderen onder de 18 jaar.
  • voor Belgen: uw echtgenoot/echtgenote of partner en uw kinderen onder de 18 jaar.
  • voor EU-burgers: uw echtgenoot/echtgenote of partner en uw kinderen tot 21 jaar (en ouder indien ze ten laste zijn), en ouders of schoonouders die u ten laste zijn.
  1. Het Rode Kruis beschikt over een dienst 'Tracing'. Daarmee kan u proberen familieleden op te sporen waarmee u het contact hebt verloren.
  2. Op www.vreemdelingenrecht.be en www.dofi.fgov.be vindt u een heel uitgebreide uitleg over de voorwaarden en stappen voor een gezinshereniging.