Beirnaert Kris

Ingeschreven aan balie van Provincie Antwerpen

Rechtsdomeinen

  • Rechten van de mens
  • Strafrecht

Talen

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels

Certificaten

  • Getuigschrift 'Opleiding Cassatie (4 jaar)'

Derdenrekening

BE19630065198712

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.