Demeersseman Marlies

Ingeschreven aan balie van West-Vlaanderen

Rechtsdomeinen

  • Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeer
  • Familierecht
  • Goederenrecht
  • Strafrecht

Talen

  • Nederlands

Certificaten

  • Certificaat 'Bijzondere opleiding jeugdrecht'
  • Getuigschrift Supralat - Salduz opleiding

Derdenrekening

BE95363077805558

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.