Arbeidsrecht

In Vlaanderen gaan liefst 42% van de opgezochte juridische onderwerpen over arbeid. Het vormt dan ook een belangrijk thema in ons leven. Toch houdt online zelfhulp risico’s in.

Zeker bij emotionele kwesties als een ontslag, hebben ontslagen werknemers het vaak moeilijk om online info op een objectieve manier te beoordelen. Externe bijstand van een advocaat is dan het overwegen waard. Ook met online calculators voor opzeggingstermijnen en -vergoedingen springen zowel werkgevers als werknemers niet altijd behoedzaam om. Ze zijn handig om een eerste indruk te krijgen, maar een correcte berekening geven ze niet.

“Online informatie op een objectieve manier beoordelen, is soms moeilijk.”

“Calculators geven een eerste indruk, maar geen correcte berekening.”

Uit de praktijk
Ontslag: de vergetelheid van een werkgever kan grote gevolgen hebben

Een werkgever had een concurrentiebeding afgesloten met een van zijn werknemers. Zo’n beding moest voorkomen dat de werknemer na zijn (eventueel) vertrek meteen bij de concurrent aan de slag zou gaan. Toen de werkgever die werknemer op een gegeven moment om dringende reden ontsloeg, vergat de werkgever om afstand te doen van het concurrentiebeding. De werkgever had op internet gelezen dat hij een opzeggingsvergoeding van 17 weken zou vermijden als hij de werknemer om dringende redenen ontsloeg. Door zijn vergetelheid moest de werkgever nu een forfaitaire concurrentievergoeding van 26 weken loon uitbetalen.

Tips bij het zoeken op het internet

Let op onder welke arbeidssector u valt.

Binnen verschillende sectoren gelden verschillende regels. Kijk daarom altijd onder welke sector u valt. U vindt uw paritair (sub)comité op uw loonfiche.

Hou rekening met de jaarlijkse indexatie van loonbedragen.

Veel problemen ontstaan omdat er wordt gehandeld op basis van oude loonbedragen. Check dus altijd of u over de allerlaatste cijfers beschikt.

Pas op voor juridische standaardoplossingen of -documenten.

Online informatie kan 100% juridisch correct zijn, maar voldoet daarom niet voor uw specifieke context. Een advocaat creëert een oplossing op maat.

De rol van een advocaat

Een advocaat houdt rekening met belangrijke details die u misschien over het hoofd ziet. Hij past uw arbeidsovereenkomst of -reglement aan. Als het dan tot een procedure komt, volgt hij de strikte procedureregels en verjaringstermijnen.