Faillissementsrecht

Een faillissement is een ingewikkeld verhaal. Er zijn veel betrokken partijen en daar komen heel wat verschillende wetgevingen bij kijken. Te veel voor een niet-expert?

Een faillissement raakt personeel, leveranciers en andere partijen. Soms zelfs tot over de grenzen. Bij de meeste faillissementen is niet alleen het faillissementsrecht van toepassing, maar ook het sociaal recht, het verbintenissen- en contractenrecht, het internationaal privaatrecht, enzovoort. Niet-ingewijden zien daardoor al snel door de bomen het bos niet meer. Bovendien is elk faillissement anders en vereist het een specifieke aanpak en begeleiding. Tips en tricks op het internet zijn dikwijls veel te algemeen.

“Bij de meeste faillissementen komen ook andere wetgevingen kijken.”

“Tips en tricks op het internet zijn dikwijls veel te algemeen.”

Uit de praktijk
De handelaar die dacht dat hij zonder problemen failliet kon gaan

Een handelaar (natuurlijke persoon, geen vennootschap) met financiële problemen kreeg door het internet de illusie dat hij zonder enige probleem failliet kon gaan, om nadien ‘verschoonbaar’ te worden verklaard. Op die manier zou hij zijn schulden niet meer moeten betalen. Hij dacht dat het volstond om een faillissement aan te vragen om meteen dat ticket voor schuldenvrij handelen te krijgen. Plots werd hij geconfronteerd met de vaststelling dat privégoederen verkocht zouden worden en ook zijn partner mee betrokken zou worden in de faillissementssituatie. Verschoonbaar verklaard worden gebeurt niet automatisch en moet aangevraagd worden bij de rechtbank. Een advocaat had hem daarvan kunnen verwittigen.

Tips bij het zoeken op het internet

Hou rekening met zeer dwingende termijnen.

Om bepaalde rechten die u hebt te behouden, is het belangrijk om op te treden vóór specifieke tijdstippen.

Wacht niet tot de curator contact opneemt met u.

Curatoren hebben een passieve rol en gaan zelf niet actief op zoek naar info. Wacht u te lang om problemen te melden, dan kan het te laat zijn om ze op te lossen.

Voorkom problemen met begeleiding van een advocaat.

Een advocaat volgt de optimale realisatie van het actief op, voert onderhandelingen en houdt rekening met de gevolgen van het faillissement voor de gefailleerde.

De rol van een advocaat

Een advocaat beheerst niet alleen het faillissementsrecht, maar kent ook andere rechtstakken. Zo kan hij de combinatie maken tussen de problematiek die een faillissement met zich meebrengt, en de problematiek van de betrokkene door zijn eigen specifieke situatie als leverancier, dienstverstrekker, personeelslid, verhuurder, …