Huurovereenkomsten

Wie een pand huurt of verhuurt, heeft er alle belang bij om de juiste huurwetgeving toe te passen. Al is het niet altijd gemakkelijk om die te bepalen, ondanks de vele info online.

Gemene huur, woninghuur, handelshuur, pacht: de verschillende huurwetgevingen zijn allemaal op het internet terug te vinden. Maar daarmee is de juiste toepassing nog niet gegarandeerd. Want waar worden bijvoorbeeld studentenkoten of tweede verblijven ondergebracht? En wat met pop-up-stores? Bovendien circuleert online ook heel wat info die niet up-to-date is. In combinatie met het feit dat opzegtermijnen zeer strikt zijn, kan dat voor vervelende situaties zorgen – zoals een opzeg die ongeldig en dus nietig is.

“Al is online info juist, daarmee is de juiste toepassing nog niet gegarandeerd.”

“Opzegtermijnen zijn zeer strikt. Pas op met info die niet up-to-date is.”

Uit de praktijk
De man en vrouw die zich lelijk mispakten aan een bijlage.

Een man en een vrouw sloten samen een handelshuurovereenkomst af voor een café. Na twee jaar brengen ze hun handelsactiviteit onder in een bvba. Samen met de huurder voegden ze aan de huurovereenkomst een bijlage toe waarin de bvba zogezegd wordt aanvaard als nieuwe huurder. Wanneer het huurcontract eindigt, zegt de bvba de huur op. Maar volgens de verhuurder is de opzeg ongeldig, omdat alle huurders hadden moeten opzeggen – ook de man en de vrouw. De twee dachten dat zij door die bijlage geen huurders meer waren. De rechtbank oordeelt dat uit de bijlage niet blijkt dat de partijen overeengekomen waren dat de verhuurder uitsluitend de bvba aanvaardde als huurder. Hadden de man en de vrouw een overeenkomst laten opstellen door een advocaat, dan was dat niet gebeurd. Of hadden ze op zijn minst een advocaat geraadpleegd vóór de opzegging van de handelshuurovereenkomst, dan had die hen erop gewezen dat de opzeg moest gebeuren door zowel de bvba áls de man en vrouw.

Tips bij het zoeken op het internet

Kijk goed na welke huurwetgeving van toepassing is.

Check of de informatie die u gevonden hebt, ook geldt voor het pand in kwestie.

Let op met copy-paste contracten van het internet.

Veel huurwetgeving is van dwingend recht, daar kan u contractueel niet van afwijken. Sommige zaken die u zelf verandert of toevoegt, zijn daarom niet geldig.

Laat als verhuurder uw huurovereenkomst altijd registreren.

Anders kan de huurder zonder opzeg of schadevergoeding de woning verlaten, of kan hij bij verkoop uit de woning gezet worden door een nieuwe eigenaar.

De rol van een advocaat

Een advocaat bepaalt welke huurovereenkomst van toepassing is op uw pand. Hij gaat na of de bepalingen van de huurovereenkomst waarop een tegenpartij zich beroept wel conform de wet zijn. Bovendien weet een advocaat welke termijnen moeten worden gerespecteerd.