Intellectueel eigendomsrecht

Het internet beantwoordt heel wat vragen rond intellectueel eigendomsrecht. Maar is de gemiddelde persoon in staat om de juiste juridische vragen te stellen?

Over het intellectueel eigendomsrecht circuleren heel wat begrippen. Tegenwoordig merken advocaten dat cliënten beter bekend zijn met die begrippen wanneer ze op consultatie komen, en dat dankzij het internet. De meeste mensen zijn daardoor in staat om voor bepaalde rechten zelf de bescherming aan te vragen bij gespecialiseerde organisaties. Maar vaak is die cliënt niet de best geplaatste persoon om te weten of hij zich – juridisch gezien – wel de juiste vraag stelt. En op dat punt een verkeerde weg inslaan, kan leiden tot onomkeerbare of veel duurdere situaties.

“Vroeger bestond meer verwarring over begrippen uit het intellectueel eigendomsrecht.”

“De cliënt is niet de best geplaatste persoon om de juiste juridische vraag te stellen.”

Uit de praktijk
De dame die dacht dat een domeinnaam genoeg was

Een vrouw had de naam van haar winkel lang geleden geregistreerd als domeinnaam of ‘internetadres’. Op een bepaald moment wilde ze hem ook deponeren als merk. Ze zocht zelf online een en ander op en stelde gelukkig vast dat de naam nog niet in de merkregisters vermeld stond. Toch werd ze na haar aanvraag tot merkbescherming geconfronteerd met een verzet door een al bestaand merk … met een andere schrijfwijze. Dat merk was natuurlijk niet in haar online zoekresultaten opgedoken. De vrouw dacht dat haar domeinnaam haar voldoende bescherming bood en daarom had ze destijds alleen die laten registreren. Mocht ze het indertijd ook als merk hebben geregistreerd – wat een advocaat zou hebben geadviseerd–, dan was er nu geen enkel probleem geweest.

Tips bij het zoeken op het internet

Maak het onderscheid tussen commerciële en neutralere bronnen.

Hoewel gesponsorde bronnen niet per se foutief zijn, zijn ze wel bedoeld om u als potentiële klant te strikken. Dat is niet het geval bij bijvoorbeeld een overheidssite.

Kopieer niet zomaar contracten van het internet.

Geheimhoudingscontracten die u van het internet haalt, bieden niet altijd de beoogde bescherming als u uw creatie, uw knowhow of uw uitvinding met iemand anders bespreekt.

Stel uzelf de vraag of u in staat bent om de juiste vragen te stellen.

Bent u niet zeker, toets de door u gevonden antwoorden dan af met een advocaat. Een slecht gestelde juridische diagnose kan namelijk pijnlijke gevolgen hebben. Of bent u toch enigszins onzeker nadat u al die begrippen heeft gelezen? Een consultatie bij een advocaat kan u helpen orde te scheppen in uw analyse.

De rol van een advocaat

De advocaat zorgt voor een adequate bescherming in functie van uw activiteit, regio, beschermingsduur of beschermingsomvang. Daarnaast heeft een advocaat ook oog voor andere belangrijke zaken. Bijvoorbeeld: op wiens naam wordt een bescherming aangevraagd, hoe kan een onderlinge regeling worden getroffen in geval van meerdere rechthebbenden, kiest u voor een inbreng in een vennootschap of niet, enzovoort.