Online contracten consumenten

Consumenten kopen steeds meer online. Maar wat als ze willen afzien van een aankoop, of als online bestelde producten niet worden geleverd?

De meeste consumenten hebben geen zin om eerst een hele studie te wijden aan hun rechten en plichten voordat ze een online aankoop doen. Net zomin zijn ze geneigd om te controleren of de website van de handelaar met wie ze een contract aangaan wel voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Meestal gebeurt dat pas achteraf, na slechte ervaringen, en dan is het vaak te laat. Consumenten die op dat moment op zoek gaan naar online informatie over hun rechten in verband met online aankopen, botsen op een teveel aan informatiebronnen die vaak onjuist of onvolledig zijn.

“De meeste consumenten willen geen hele studie wijden aan hun rechten en plichten.”

“Consumenten botsen op informatiebronnen die vaak onjuist of onvolledig zijn.”

Uit de praktijk
Return to sender? Of niet?

Een man kreeg goederen geleverd die niet bleken te beantwoorden aan de door hem opgegeven specificaties. Hij wilde de goederen daarom terugsturen met teruggave van de prijs. Maar de voorwaarden van de website van de verkoper vermeldden geen herroeprecht en voldeden bovendien niet aan de informatieverplichtingen van het Wetboek van Economisch Recht. Een lastige situatie, waarvoor de man uiteindelijk bij een advocaat aanklopte. Die kon door middel van een kordate interventie voor een oplossing zorgen.

Tips bij online aankopen

Sluit, zeker bij duurdere items, nooit te snel een online aankoop.

Hoewel het niet de meest aangename bezigheid is voor niet-juristen, leest u het best eerst aandachtig alle voorwaarden voordat u een online koop sluit.

Ga pas een contract aan als alle informatie volledig duidelijk is.

Vraag desnoods eerst verduidelijking en informeer u. Vergelijk ook de sites en voorwaarden van concurrerende aanbieders. Wees zeker voorzichtig met websites van verkopers en aanbieders buiten de Europese Unie.

Weet dat u bij een koop op afstand bijzondere bescherming geniet als consument.

Zorg dat u die regels kent en reageer als die bescherming niet gewaarborgd wordt door de verkoper. Win daarover eerst advies in, zeker bij belangrijke aankopen.

De rol van een advocaat

De advocaat probeert altijd om een pragmatische oplossing na te streven die het snelst tegemoet komt aan de wensen van zijn cliënt, de consument. Daartoe beschikt hij over een hele waaier van middelen, die hij kan uitspelen in functie van de problematiek en het belang van de zaak: van bemiddeling en een klacht bij een ombudsman tot een groepsvordering in bepaalde, zeer ernstige gevallen met vele slachtoffers.