Online contracten ondernemers

Bij webwinkels horen per definitie online contracten. Een goede ondernemer dekt zich in tegen risico’s, maar zorgt er ook voor dat de contracten gebruiksvriendelijk zijn.

Op het internet zijn veel standaardcontracten te vinden, maar daarom zijn ze nog niet goed of aangepast aan ieders webwinkel. Dit is zeker zo wanneer ondernemers zich laten inspireren door anderstalige websites, met name van Angelsaksische oorsprong. De gouden regel: een contract is en blijft maatwerk. Een standaardcontract van het web plukken en dat toepassen op een eigen zaak, is om problemen vragen. Een extra risico vormt de sanctie die kan worden uitgesproken bij inbreuken op de wetgeving inzake consumentenbescherming. Dit kan gaan van nietigheid van onrechtmatige bedingen (dit zijn voorwaarden in een overeenkomst tussen een onderneming en een consument die, alleen of in samenhang met andere voorwaarden, een onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de consument) tot strafsancties, met negatieve publiciteit tot gevolg – die nefast zijn voor de reputatie van de ondernemer.

“Een standaardcontract van het web plukken, is om problemen vragen.”

“Strafsancties bij inbreuken kunnen voor negatieve publiciteit zorgen.”

Uit de praktijk
De ondernemer die te algemeen omging met zijn algemene voorwaarden

Een ondernemer gebruikte een contract dat hij online gevonden had voor zowel zijn professionele als particuliere klanten. Maar die twee categorieën zijn aan andere rechtsregels onderworpen. Wat geldig is in een business-to-business-relatie, kan verboden en nietig zijn in business-to-consumer-relatie. Daardoor wordt de werking van het hele contract aangetast. Een voorafgaand onderzoek dooreen advocaat had een geschil met heel wat kosten en ongemakken kunnen besparen.

Tips bij het zoeken op het internet

Bekijk een online contract niet als een noodzakelijk kwaad.

Beschouw het eerder als een ‘samenwerkingsverband’ met uw klanten, waarin u de spelregels vastlegt die een duurzame relatie garanderen.

Wees voorzichtig met modelcontracten die u op het internet vindt.

Ze zijn niet altijd actueel, volledig of gebruiksklaar. Voorafgaand juridisch advies is een must en heeft weliswaar een kost, maar rendeert zeker op langere termijn.

Laat regelmatig uw online contracten onderwerpen aan een check-up.

Net zoals uw business zelf, moeten contracten evolueren. Laat ze nakijken om ze aan te passen aan ervaringen, nieuwe of toekomstige wetgeving of rechtspraak.

De rol van een advocaat

De advocaat zal nagaan of online contracten geen hiaten vertonen, aangepast zijn aan de realiteit van de betrokken sector en in overeenstemming zijn met de steeds veranderende wetgeving en rechtspraak op het gebied van e-commerce. Hij houdt zijn cliënt ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen die bepaalde aanpassingen of verbeteringen vereisen.