Oprichten bedrijf

Iedereen die een eigen bedrijf wil opstarten, kan zich dankzij het internet een idee vormen over wat er moet gebeuren en over de mogelijkheden. Maar wat daarna?

Voor starters in voorbereiding biedt de overheid veel goede websites met nuttige info: Vlaanderen.be, start-to-start.be, Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be), Belgium.be, economie.fgov.be, vdab.be, enzovoort. Daarnaast zijn er ook tal van vrij betrouwbare sites van ondernemersverenigingen zoals VOKA en UNIZO en van sociale secretariaten zoals Acerta. Toch is het niet eenvoudig om die toevloed aan info correct te interpreteren. Zo is het gevaarlijk om modeldocumenten klakkeloos over te nemen. Dat is bijvoorbeeld het geval met modelstatuten van vennootschappen die zonder notaris kunnen worden opgericht, zoals een maatschap, V.O.F. (Vennootschap Onder Firma) of Comm. V (Commanditaire Vennootschap). Een expert brengt dan raad.

“De overheid biedt nuttige info op o.a. Vlaanderen.be en start-to-start.be.”

“Het is gevaarlijk om modeldocumenten klakkeloos over te nemen.”

Uit de praktijk
De V.O.F. bleek bij nader inzien toch niet zo tof.

Een man had na enig online opzoekwerk beslist om een Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) op te richten, onder andere omdat er bij die soort vennootschap geen kapitaalvereiste is. Hij besefte alleen te laat dat hij, door voor een dergelijke organisatievorm te kiezen, zelf hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van die vennootschap. Pas toen de man persoonlijk werd aangesproken, ging hij te rade bij een advocaat. Op dat moment was remediëren helaas niet meer mogelijk.

Tips bij het zoeken op het internet

Kies voor betrouwbare websites

Geef tijdens uw online zoektocht de voorkeur aan de websites van overheidsinstanties.

Beschouw de info die u online verzamelt als een vertrekpunt.

Vertrouw niet louter op de informatie die u zelf gevonden hebt, maar laat u concreet informeren door iemand met kennis van zaken voor u van start gaat.

Let op voor standaardovereenkomsten die u online vindt

U en uw onderneming zijn niet standaard, dus laat die standaardovereenkomsten nakijken en aanpassen door een advocaat.

De rol van een advocaat

Een advocaat luistert naar uw reële noden en biedt op basis daarvan concreet advies en maatwerk. Hij helpt u bij de keuze van een passende rechtsvorm. Bij de oprichting van een vennootschap door twee of meer vennoten, zorgt hij voor aangepaste statuten en misschien voor een aandeelhoudersovereenkomst. Verder houdt hij ook rekening met het huwelijksvermogensrecht bij de oprichting. Zijn de aandelen eigen of gemeenschappelijk? Wat wilt de cliënt of de cliënten? Wie van de echtgenoten krijgt stemrecht? Enzovoort.