Rechtsbijstand

Wie de zoekterm ‘rechtsbijstand’ typt, zal tal van verzekeraars zien opduiken die hun rechtsbijstandsverzekering online aanprijzen. Maar beantwoorden zij ook alle vragen?

Bij een geschil dekt een rechtsbijstandverzekering (een deel van) de advocatenkosten. Toch is het vaak moeilijk om te achterhalen in welke gevallen de verzekeraar precies tussenkomt. Online informatie is niet altijd helder en zorgt ervoor dat mensen – verkeerdelijk – denken dat er geen tussenkomst is. Aan de andere kant staan er op het internet ook tal van eenzijdige getuigenissen waarin beweerd wordt dat een rechtsbijstandsverzekeraar ‘niets deed of niets wilde doen’, terwijl het standpunt van de verzekeraar zelf ontbreekt.

“Het is vaak moeilijk om te achterhalen wat een rechtsbijstandsverzekering precies dekt.”

“Mensen denken dikwijls – verkeerdelijk – dat er geen tussenkomst is.”

Uit de praktijk
Geen tussenkomst? Of net wel?

Een vrouw ging er – op basis van online gevonden informatie – foutief van uit dat ze geen aanspraak maakte op de tussenkomst van haar rechtsbijstandsverzekering. Helaas bleek dat achteraf wél het geval te zijn. Had ze haar verzekeringspolis even laten onderzoeken door een advocaat, dan was dat niet het geval geweest en had ze ook de door haar gemaakte kosten niet zelf moeten betalen.

Tips bij het zoeken op het internet

Kijk alleen naar recente informatie.

Check ook altijd wie de bron is van die informatie.

Besef dat een juridisch probleem duidelijk omschrijven niet eenvoudig is.

Dat maakt het ook moeilijk om de juiste zoektermen in te geven, waardoor u niet altijd de correcte informatie bekomt.

Laat de info die u online vindt, nakijken door een advocaat

Hij is het best geplaatst om vanuit zijn kennis en ervaring na te gaan of die informatie van toepassing is op uw situatie.

De rol van een advocaat

Een advocaat kijkt in de eerste plaats na in welke mate en welke rechtsbijstandsverzekering mogelijk moet tussenkomen en dekking verschaffen. In de minnelijke fase volgt hij de stappen op die de rechtsbijstandsverzekeraar zet om tot een minnelijke oplossing te komen. Eventueel komt hij tussen als aan die stappen niet voldaan wordt in het belang zijn van de cliënt of als ze niet overeenstemmen met zijn wensen en juridische mogelijkheden. Het is de taak van de advocaat om de procedure en de belangen van zijn cliënt (en dus de verzekerde van de rechtsbijstandsverzekeraar) zo goed mogelijk te verdedigen.