Strafrecht

Wie wil weten welk gevolg wordt gegeven aan een bepaalde strafrechtelijke inbreuk, vindt online meestal wel een antwoord. Maar hoe relevant is dat nog in een andere context?

Het gebeurt dat mensen hun eigen strafzaak vergelijken met een zaak waarover ze op het internet gelezen hebben, en waarin de minimale straf werd opgelegd. Ze zijn overtuigd dat de rechter ook hen een zeer milde bestraffing moet opleggen. In werkelijkheid zal de strafrechter niet alleen kijken naar de gepleegde feiten, maar ook naar de omstandigheden én of iemand ervoor al fouten beging. Op basis daarvan oordeelt de rechter of de minimale of zwaarste straf wordt gegeven, of een straf daartussenin. Elke zaak wordt dus individueel bekeken en beoordeeld.

“Mensen vergelijken hun eigen zaak met een zaak waarover ze online gelezen hebben.”

“De rechter kijkt ook naar de omstandigheden waarbinnen de feiten gepleegd werden.”

Uit de praktijk
Een dure copy-paste van de zaak met de oranje verkeerspaal

Een man kreeg een boete voor foutparkeren en besliste om de overtreding aan te vechten. Op het internet had hij namelijk gelezen over een zaak waarin iemand vrijuit was gegaan, omdat het parkeerbord niet op een oranje paal stond gemonteerd. Helaas was die regel niet van toepassing op zíjn specifieke situatie. De auto van de man stond in een zone ‘betalend parkeren’, met duidelijk opgestelde betaalautomaten en zichtbaar aangegeven informatie. De parkeerboete betalen was voor de man dus de goedkoopste oplossing geweest.

Tips bij het zoeken op het internet

Pas op met online krantenartikelen over strafzaken.

Ze vormen geen objectieve bron, maar zijn het relaas van een bepaalde zaak in welbepaalde omstandigheden. Zoek liever naar gespecialiseerde bronnen.

Ga niet uit van een strafmaat die u online vond.

Er bestaat geen algemene regel die zegt dat u voor het houden van een cannabisplantage na twee maanden vrijkomt. De rechtbank bekijkt elke zaak apart.

Gebruik het internet om een specialist te vinden.

Online vindt u de namen van advocaten die actief zijn in een bepaalde sector van het strafrecht, van verkeersovertredingen tot inbreuken op de milieuwetgeving.

De rol van een advocaat

Bespreek de informatie die u online vond altijd met een advocaat. Hij kijkt of die strafrechtelijke info van toepassing is op uw dossier én gaat na of er misschien nog andere gespecialiseerde wetgeving is die minder gemakkelijk te vinden is.