Ga verder naar de inhoud
16/09/16

Het Brusselse hof van assisen denkt volgens Advocaat.be 'outside the box' en speelt juridisch op veilig.

De discussie over de glazen boxen heeft de gemoederen de afgelopen periode flink beroerd. De klacht van de advocaten van de beschuldigden dat de “kooien” waarin hun cliënten hun assisenproces moeten volgen mensonterend zouden zijn of hen op voorhand al zou framen als gevaarlijke misdadigers, stuitte begrijpelijk op heel wat verontwaardiging en tegenkanting vanuit de hoek van de slachtoffers en van de publieke opinie.

Woordvoerder Sofie Demeyer
Woordvoerder Sofie Demeyer - De Klikfabrik

“Op basis van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt het gebruik van dergelijke glazen beschuldigdenboxen juridisch niet uitgesloten, zolang dit geval per geval gemotiveerd kan worden en zolang vertrouwelijke communicatie tussen de beschuldigde en zijn advocaat maar verzekerd blijft,” zegt Sofie Demeyer, woordvoerder van Advocaat.be (ook bekend als de Orde van Vlaamse Balies). “Het hof heeft geoordeeld dat de huidige boxen de rechten van verdediging schenden, een eerlijk proces zelfs onmogelijk maken, onder meer omdat de boxen een vlotte communicatie tussen beschuldigde en advocaat bemoeilijken.”

Ook het vermoeden van onschuld speelt een belangrijke rol want ongetwijfeld heeft een dergelijke box een bepaalde impact op de perceptie en interpretatie van de leden van een onervaren volksjury? Het vermoeden van onschuld is niet (nooit) verwaarloosbaar, ook niet in de context van de brutale aanval op onze maatschappij op 22 maart 2016. Het vermoeden van onschuld moet net gewaarborgd worden omdat het zo integraal deel uitmaakt van de fundamenten van die geterroriseerde maatschappij. Eén ding is zeker: het hof van assisen heeft een moeilijke afweging moeten maken.

Het hof heeft uiteindelijk niet enkel een EVRM-vriendelijke beslissing genomen, het zal ongetwijfeld ook in het achterhoofd hebben gehouden dat een onvoldoende motivering tot een verbreking van het arrest door het Hof van Cassatie had kunnen leiden, met als gevolg dat heel het assisenproces overgedaan zou moeten worden – en dat is een scenario dat niemand dient. Gezien de procedurele risico’s heeft het hof met zijn uitspraak juridisch op veilig gespeeld.

Lees ook ons nieuwsartikel hierover

Pleidooi
Nieuws
16/09/22

Het Brusselse assisenhof denkt 'outside the box' en speelt juridisch op veilig

Het Brusselse assisenhof heeft geoordeeld dat de beschuldigden op het proces over de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem niet in aparte glazen boxen mogen zitten. Volgens het hof schenden de huidige boxen de rechten van verdediging en maken ze een eerlijk proces onmogelijk, onder meer omdat de box een vlotte communicatie tussen cliënt en advocaat bemoeilijkt.

Meer lezen

Laatste persberichten

23/11/22

Professionele bewindvoerders zijn onmisbaar in het bijstaan van kwetsbare mensen

In De Ochtend op Radio 1 stelde Helena Verwimp, de woordvoerder van Notaris.be, dat mensen bij het opstellen van een zorgvolmacht eerder hun vertrouwen stellen in een familielid of iemand uit de vriendenkring, en niet in een professionele bewindvoerder. Het zijn heel vaak advocaten die worden aangesteld als professioneel bewindvoerder. Zij vormen net een meerwaarde in het bijstaan van mensen met een beperking of kwetsbare mensen.

Meer lezen
3/10/22

Justitie zegt neen tegen vooruitgang

De Kamer keurde op 5 mei 2019 een wet goed die België eindelijk een databank van vonnissen en arresten zou geven. Ons land heeft lang op die databank moeten wachten – en wacht er in feite nog altijd op. Toch is zo’n instrument onmisbaar voor de ontwikkeling van het recht. Het laat ook een efficiëntere rechtsbedeling toe, zeker wanneer artificiële intelligentie kan worden toegepast op de gepseudonimiseerde beslissingen in de databank.

Meer lezen
Tralies 3
6/09/22

Het is al 5 na 12 als u het ons (Advocaat.be) vraagt!

Het jaarverslag van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen dat gisteren gepubliceerd werd toont nog maar eens aan dat de overbevolking in onze gevangenissen steeds zorgwekkender wordt.

Meer lezen