Ga verder naar de inhoud

Wilfried Theunis

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeer, Sociaal zekerheidsrecht, Medisch recht, Farmaceutisch recht

Talen

Nederlands

Balies

Balie Limburg

Derdenrekening

BE09784556375757

BE39630225016619

Contact

Pastoor Raeymaekersstraat 25,
3600 Genk