Ga verder naar de inhoud

Jill Van Eecke

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Vennootschapsrecht, Handelsrecht, Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, Erkend bemiddelaar in sociale geschillen

Talen

Nederlands

Certificaten

Bijzondere opleiding jeugdrecht

Collaboratief onderhandelaar

Balies

Balie Brussel Nederlandse Orde

Derdenrekening

BE45630320578389

Contact

Petrus Schroonsstraat 82,
1830 Machelen