Ga verder naar de inhoud

Johan Van Cauwenbergh

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin hij of zij actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Huur- en handelshuur, Aannemingsrecht, Ondernemingen in moeilijkheden, Handelsrecht

Talen

Nederlands

Balies

Balie Antwerpen

Derdenrekening

BE50630215015818

Bijkantoor

Plantinkaai 24/8,
2000 Antwerpen

Contact

Rubensstraat 165/2,
2300 Turnhout