Inschrijven stagiair balie Kortrijk

Kandidaat-stagiairs aan de balie van Kortrijk moeten aan een aantal formaliteiten voldoen voor ze opgenomen kunnen worden op de lijst van de advocaten-stagiairs. 

Eedaflegging en verzoek tot inschrijving

U moet ten minste vijf werkdagen voor de datum van de eedaflegging uw origineel diploma neerleggen op het parket van het hof van beroep, Savaanstraat 11/101 te Gent.

Stagemeester
Voor uw verzoek tot inschrijving op de lijst van advocaten-stagiairs moet u een stagemeester hebben. Enkel advocaten die minstens gedurende zeven jaar zijn ingeschreven op het tableau van de Orde, de EU-lijst of het tableau van de advocaten bij het Hof van Cassatie, kunnen optreden als stagemeester. Een stagemeester mag op hetzelfde ogenblik drie stagiairs opleiden.

Kandidaat-stagemeesters kunnen via dit aanvraagformulier een verzoek tot opname op de lijst van stagemeesters overmaken aan de raad van de Orde.

Na de eedaflegging vult u het inschrijvingsformulier voor de opname op de lijst van advocaat-stagiairs in via de link hiernaast. 

Let op: u mag niet optreden als advocaat of die titel voeren vóór de opname op de lijst van advocaat-stagiairs door de raad van de Orde.

Neer te leggen documenten
U bezorgt voor aanvang van de stage aan het departement stage van de balie:

  • Een origineel exemplaar van uw stageovereenkomst
  • Een kopie van uw diploma met de stempel van de datum van de eedaflegging Info
  • Twee pasfoto’s
Verplichte en facultatieve bezoeken
Vóór uw opname op de lijst van advocaat-stagiairs bezoekt u de stafhouder, leden van de raad van de Orde en de voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie. Consulteer de lijst van verplichte en facultatieve bezoeken.

Online inschrijfmodule

Via de inschrijfmodule kunt u zich online inschrijven aan de balie van uw keuze. Houd uw identiteitskaart en kaartlezer bij de hand.

Schrijf online in

Bekwaamheidsattest en stage

De stagiair is verplicht lessen te volgen die op de professionele praktijk afgestemd zijn. Die specifieke vorming wordt afgerond met examens en met de overhandiging van een bekwaamheidsattest. Meer informatie over de beroepsopleiding en de inschrijvingsmodule ontvangt u na uw opname op de lijst van advocaat-stagiairs.

Meer informatie over de stage en de hieraan gekoppelde verplichtingen vindt u hier.