Permanente vorming

Elke advocaat moet zich permanent bijscholen in juridische en praktijkondersteunende materies. Hij moet jaarlijks 20 punten verzamelen en kan daarvoor o.a. opleidingen volgen die erkend zijn door de Orde van Vlaamse Balies. Organiseert u opleidingen? Voeg hieronder uw opleiding toe om erkend te worden.

Aanmelden als organisator

U kan als opleidingsverstrekker via ons platform Opleidingsinstituut aanvragen opsturen en opleidingen promoten. 

Hebt u nog geen account? Vraag dan meteen uw account aan >>

 

Ga naar het Opleidingsinstituut

Word een erkende opleidingsinstelling

Als organisator kunt u op eigen verzoek door de erkenningscommissie erkend worden als erkende opleidingsinstelling.

Als erkende opleidingsinstelling moet u gedurende de geldigheid van uw erkenning uw aanvragen niet meer voorleggen aan de erkenningscommissie en beslist u zelf welke vormingsactiviteit in aanmerking komt voor permanente vorming en voor hoeveel punten.

Het volstaat om uw opleidingen te melden via de applicatie Opleidingsinstituut zodat uw opleidingen in de lijst van erkende cursussen worden opgenomen.

Om in aanmerking te komen voor erkenning betaalt elke organisator een dossierrecht van 1 x de deelnameprijs van de opleiding, met een minimum van 28 euro en een maximum van 800 euro. Alle voorwaarden leest u in de Codex Deontologie voor Advocaten (hoofdstuk II.3 Permanente vorming).

Om erkenning te verkrijgen, richt u als kandidaat-erkende opleidingsinstelling uw verzoek via een aangetekende brief aan de Orde van Vlaamse Balies.

Aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier om een erkende opleidingsinstelling te worden. Vul het formulier in en verstuur het aangetekend naar de Orde van Vlaamse Balies

Download aanvraagformulier

Data erkenningscommissie

Eerstvolgende vergadering erkenningscommissie

dinsdag 07 juni

Erkende opleidingsinstellingen

   
   
              Logo Portalus Video          
 


      Logo KMO Campus           


              
 

Veelgestelde vragen

 • Ja. In de mail die u ontvangt wanneer uw opleiding wordt erkend, leest u dat u aan alle deelnemers een aanwezigheidsattest moet bezorgen met vermelding van het aantal toegekende punten en het dossiernummer van de aanvraag. U moet ook een evaluatieformulier aan de deelnemers bezorgen. Na afloop van de opleiding en na ontvangst van de evaluatieformulieren bezorgt u een gescande versie aan de Orde van Vlaamse Balies. Zo kan zij de aanwezigheden controleren en rekening houden met de ervaringen van de deelnemers die de opleiding hebben bijgewoond.
 • Ja. De leden van de erkenningscommissie hebben een visitatierecht. Zij hebben het recht om in naam van de erkenningscommissie gratis deel te nemen aan een erkende opleiding om de kwaliteit en de navolging van de procedures te controleren.
   
 • Neen. Enkel de erkenningscommissie van de Orde van Vlaamse Balies is bevoegd om een opleiding of cursus te erkennen.
   
 • Ja. Een cursus of opleiding georganiseerd door een advocatenkantoor kan erkend worden als in house cursus. De aanvraag tot erkenning gebeurt op dezelfde manier. Het gaat dan enkel om opleidingen aan advocaten die lid zijn van het kantoor, gegeven door een externe lesgever/een advocaat lid van het kantoor. Het gaat niet om opleidingen waar geen advocaten aanwezig zijn, of waarbij cliënten of vertegenwoordigers van cliënten of potentiële cliënten aanwezig zijn.
 • Ja. Ook de balie of conferentie van de jonge balie moet een aanvraag indienen en een dossierrecht betalen. Na de erkenning wordt de opleiding bekend gemaakt via de website van de Orde van Vlaamse Balies, waardoor advocaten op de hoogte zijn van de opleiding.
 • Ja. U moet uw aanvraag opnieuw indienen en het dossierrecht opnieuw betalen. Zodra de erkenningscommissie uw aanvraag heeft goedgekeurd, verschijnt de opleiding op de website van de Orde van Vlaamse Balies, waardoor advocaten op de hoogte zijn van de opleiding. 
   
 • Zodra uw aanvraag is ingediend, wordt ze door de administratie verwerkt. In de Codex Deontologie voor Advocaten staat dat de organisator zijn aanvraag moet indienen 6 weken vooraleer de permanente vormingsactiviteit plaatsvindt. Na de administratieve verwerking en ontvangst van het dossierrecht wordt uw aanvraag voorgelegd aan de erkenningscommissie. Die vergadert maandelijks. U vindt de data waarop de erkenningscommissie vergadert terug op deze website. U krijgt in elk geval een schriftelijk bericht van de (eventuele) erkenning en het aantal toegekende punten.
 • Meld u aan via bovenstaande link en dien uw aanvraag online in. Dient u voor het eerst een aanvraag in, dan moet u zich eerst registreren via deze website. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u een mail met meer info en het te betalen dossierrecht.