Rechtsbijstandsverzekering

De algemene kennis van de Vlaming over de rechtsbijstandsverzekering is ondermaats. 74% van de Vlamingen denkt een rechtsbijstandsverzekering te hebben, maar amper 1 op 4 maakt daar gebruik van of weet wat die verzekering precies inhoudt.

Rechtsbijstandsverzekering

Een schadegeval, een burenruzie, een zware verkeersovertreding … U hebt vaker nood aan juridisch advies dan u denkt. Een advocaat staat u bij en als u een rechtsbijstandsverzekering afsloot, moet u bovendien niet altijd zelf instaan voor die kosten. Zo'n verzekering voorziet o.m. in de tussenkomst van een advocaat die u vrij kunt kiezen en betaalt diens kosten waardoor u voor uw rechten kunt opkomen zonder angst voor hoge kosten.

Aanvullend bij andere verzekeringen

Een rechtsbijstandsverzekering kan afgesloten worden bij een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar. Vaak wordt zo’n waarborg rechtsbijstand echter aangeboden gekoppeld aan een van uw andere verzekeringen zoals uw brandverzekering of familiale verzekering, soms zelfs aan een huurwaarborgrekening. Ook aan uw autopolis is vaak een afzonderlijk luik rechtsbijstand gelinkt. Die extra verzekering kost u niet veel geld, maar bespaart u een hoop kosten bij gerechtelijke procedures.

Meer weten?

Onbekend is onbemind. Een rechtsbijstandsverzekering komt in meer gevallen tussen dan u denkt. Lees hier meer over de rechtsbijstandsverzekering bij ongevallen en schade.

Lees meer

Pech gehad? Leg het nu maar uit

Neem een advocaat naar keuze dankzij je rechtsbijstandsverzekering.

Bekijk het campagnefilmpje

1 op 5 Vlamingen komt ooit voor de rechtbank

De kans dat u ooit voor de rechtbank moet verschijnen, is groot. Maar dat u daarbij via de rechtsbijstandsverzekering een beroep kunt doen op een advocaat, weten slechts weinigen. 

Volgens onderzoek van de Orde van Vlaamse Balies heeft 44% van wie al eens voor de rechtbank moest verschijnen toen niet nagekeken of hij een rechtsbijstandsverzekering had. Nochtans kan zo'n verzekering tussenkomen in veel kosten. 

Veel Vlamingen verschijnen dan ook alleen, zonder advocaat, voor de rechtbank. Het is evenwel niet eenvoudig om uzelf, zonder enige juridische kennis, voldoende te verdedigen voor een rechter. Een advocaat weet wat uw rechten zijn, kijkt na of er sprake is van verjaring, onderzoekt de bewijsstukken, enz.

Of u nu slachtoffer of beklaagde bent in een strafzaak of belangen te verdedigen hebt in een arbeids-, commercieel, familiaal of eender welk ander geschil, een advocaat staat u bij met juridisch advies en verdedigt u voor de rechtbank. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, dekt die de hieraan verbonden kosten.

Vrije keuze advocaat

Weinig mensen zijn er zich ervan bewust dat ze al een rechtsbijstandsverzekering hebben via bijvoorbeeld hun familiale verzekering. Ook verzekeraars informeren hun verzekerden hier niet altijd over. Uit onderzoek van de Orde van Vlaamse Balies blijkt dat slachtoffers en beklaagden die hun verzekeraar op de hoogte brengen dat ze voor de politierechtbank moeten verschijnen, in 6% van de gevallen werden afgeraden een advocaat te nemen. In 21% van de gevallen werden ze niet geïnformeerd over de mogelijkheid om bijstand te krijgen van een advocaat naar keuze betaald door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Bovendien denkt 1 op 2 Vlamingen dat de verzekeraar de advocaat aanwijst bij een rechtsbijstandsverzekering. Niets is minder waar. Ook al stelt uw verzekeraar u een bepaalde advocaat voor, met een rechtsbijstandsverzekering hebt u altijd de vrije keuze van advocaat!

Enkele cijfers uit het onderzoek

  • 7 op 10 Vlamingen verschijnen zonder advocaat voor de politierechtbank.
  • 74% van de Vlamingen heeft een polis rechtsbijstand of denkt er een te hebben.
  • 1 op 4 Vlamingen slechts maakt gebruik van die polis of weet wat die polis precies inhoudt.

Voor de rechtbank

  • 47% van de slachtoffers en beklaagden die zonder advocaat voor de politierechtbank verschenen, wist niet zeker dat ze via een rechtsbijstandsverzekering een beroep konden doen op een advocaat.
  • 62% zegt nochtans dat ze wel een advocaat gevraagd zou hebben als ze hadden geweten dat dat kon.

Vrije keuze

  • 1 op 2 Vlamingen denkt dat de verzekeraar een advocaat aanwijst. Dat geldt vooral voor vrouwen en 55-plussers.
  • 9 op 10 Vlamingen zouden overwegen de advocaat te nemen die hun verzekeraar voorstelt.

Over de onderzoeken

iVOX organiseerde in opdracht van de Orde van Vlaamse Balies een onlinebevraging tussen 27 oktober en 6 november 2017 bij 1.000 Vlamingen, representatief geselecteerd op geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bedraagt 3,02%.

Van 6 tot 23 november 2017 volgde een schriftelijke bevraging bij 456 beklaagden, slachtoffers en advocaten op zittingen van 7 politierechtbanken van Antwerpen, Sint-Niklaas, Ieper, Kortrijk, Beringen, Genk, Hasselt, Mechelen en Turnhout. In totaal ging het om 1.286 rechtszaken, waarvan 533 bij verstek werden behandeld. Van de 753 personen die wel in de rechtbank opdaagden of zich lieten vertegenwoordigden door een advocaat, namen er 456 deel aan het onderzoek. Deze groep bestond uit 262 gedagvaarden (126 met advocaat, 136 zonder), 14 slachtoffers (6 met advocaat, 8 zonder) en 165 advocaten die hun cliënten vertegenwoordigden (voor 150 gedagvaarden en 15 slachtoffers). De maximale foutenmarge bij een steekproef van 456 respondenten bedraagt 4,54%.