Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)

Komen u en uw partner nog overeen, dan kunt u met onderlinge toestemming uit elkaar gaan. Dat houdt in dat u en uw partner akkoord gaan over alle gevolgen van de scheiding.
 

Twee verplichte overeenkomsten

Om met onderlinge toestemming te scheiden, moet u verplicht twee overeenkomsten opstellen waarin u bepaalde afspraken vastlegt.

De familierechtelijke overeenkomst regelt zaken zoals:

 • Het ouderlijk gezag en verblijf van de kinderen;
 • Kinder- en partneralimentatie
 • De verblijfplaats van de echtgenoten tijdens de procedure (dit is vrijwillig, maar niet verplicht);
 
De vermogensrechtelijke overeenkomst regelt zaken zoals:
 • De verdeling van de inboedel, auto, woning, rekeningen, schulden …
 • Of echtgenoten nog van elkaar erven, als een van hen tijdens de procedure overlijdt.

Hoe verloopt een EOT?

 • De procedure om met onderlinge toestemming te scheiden (EOT) moet u altijd samen met uw partner starten.
 • U stelt samen een familierechtelijke en vermogensrechtelijke overeenkomst op en ondertekent die allebei. Een advocaat helpt u daarbij, zo vergeet u niets te regelen en kunnen latere discussies vermeden worden.
 • Een boedelbeschrijving opstellen kan, maar dat is niet verplicht.
 • Vervolgens legt u bij de bevoegde familierechtbank Info een verzoekschrift neer samen met uw overeenkomsten. Uw advocaat kan dat voor u doen.
 • De procedure gebeurt in principe schriftelijk. De familierechter kan wel nog uw verschijning bevelen indien hij dit nodig acht.
 • Het dossier wordt naar het Openbaar Ministerie verzonden. Daar kijkt men na of aan alle vereisten om te scheiden voldaan is en of de overeenkomst met betrekking tot de kinderen hun belangen niet schaadt. Desgevallend brengt hij een advies uit.
 • Zijn alle formele vereisten voldaan en is de regeling met betrekking tot de kinderen in orde, dan spreekt de rechter de echtscheiding uit en homologeert hij de regeling met betrekking tot de kinderen.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een advocaat heeft de kennis en ervaring om u bij te staan. Hij weet aan welke punten u best bijzondere aandacht besteedt in de familierechtelijke en vermogensrechtelijke overeenkomst, zodat de uiteindelijke oplossing ook in de toekomst praktisch werkbaar en afdwingbaar is.
 
Als u en uw partner dezelfde advocaat inschakelen, kunt u de kosten delen. Maar denk daar goed over na, want als er achteraf onenigheid ontstaat dan kan deze advocaat voor geen beide meer optreden en moeten u en uw partner allebei op zoek naar een andere raadsman.
 

Veelgestelde vragen

 • Een echtscheidingsprocedure wegens onherstelbare ontwrichting (EOO) kan een tijd aanslepen. Naast de echtscheiding zelf, kunnen de echtgenoten er baat bij hebben dat bepaalde maatregelen worden genomen. Dat kan gaan om een afzonderlijke verblijfplaats, de goederen, de onderhoudsverplichting, het ouderlijk gezag, de opvoeding, de verblijfs- of bezoekregeling van de kinderen ...
   
  Deze maatregelen kunnen in principe met hoogdringendheid gevraagd worden in elke stand van de procedure. Partijen kunnen over deze zaken ook onderling overeenkomen. In beide gevallen is bijstand van een advocaat met een grondige kennis van het echtscheidingsrecht aan te raden.  
   
 • Als alles vlot verloopt, duurt het ongeveer een half jaar voor de echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) definitief is. Zodra het vonnis op de burgerlijke stand is overgeschreven, is de scheiding definitief.
   
  Bij een echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting (EOO) kan de procedure vaak lang aanslepen en moet er nadien nog worden overgegaan tot de vereffening-verdeling van het gemeenschappelijk vermogen of de onverdeeldheid.