Vrijheidsberoving

Het migratiebeleid van de overheid omvat diverse verblijfsprocedures en daaraan gekoppelde beslissingen. Indien nodig voert de overheid haar uitzetbeleid repressief uit via bepaalde veiligheids- en verwijderingsmaatregelen, waaronder de gekende opsluiting in verschillende gesloten centra of de weigering om het land binnen te komen.
 

Veiligheids- en verwijderingsmaatregelen

De meest courante veiligheidsmaatregel is opsluiting in een gesloten centrum zoals het Centrum voor Illegalen in Brugge, Merksplas of Vottem, het Repatriëringscentrum 127bis …
 
Verwijderingsmaatregelen kunnen bestaan uit terugdrijving aan de grens of een bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens. In al deze gevallen worden de mensen opgesloten.
 
Terugdrijving aan de grens is een preventieve maatregel van de overheid om mensen te verwijderen. Dat betekent dat de persoon niet toegelaten wordt op het grondgebied en de binnenkomst in het land wordt geweigerd. Iemand landt bijvoorbeeld in Zaventem, maar mag de luchthaven niet verlaten en wordt het land uitgezet via een vlucht naar het land van herkomst.
 
Een bevel om het grondgebied te verlaten is een beslissing die door de Dienst Vreemdelingenzaken wordt genomen in het geval de persoon zonder papieren in België een gevaar betekent voor de openbare orde en/of de nationale veiligheid. De persoon moet zich naar de Belgische grens begeven en het land verlaten.
 
Terugleiding is het verwijderen van mensen zonder papieren ten aanzien van wie een bevel is uitgesproken om het grondgebied te verlaten.
 

Procedure

Een procedure om een opsluiting aan te vechten, is verschillend van een procedure tegen een beslissing over het migratiedossier (asielaanvraag, subsidiaire bescherming, humanitaire regularisatie of medische regularisatie).
 
De bevoegde rechtbank voor een procedure tegen opsluiting is de raadkamer die deel uitmaakt van de rechtbank van eerste aanleg. Ga na welke raadkamer bevoegd is. Dat is niet automatisch de raadkamer van de plaats waar de persoon in kwestie is opgesloten.
 
Wilt u in beroep gaan tegen een beslissing over het migratiedossier, dan moet dat gebeuren bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Aan beide soorten procedures zijn heel wat formaliteiten verbonden. Deze formaliteiten moeten in orde zijn vooraleer een rechter het dossier inhoudelijk zal bekijken. Een advocaat kent de regels en is perfect geplaatst om u te helpen.
 
Naast de nodige formaliteiten moet uw zaak ook inhoudelijk sterk zijn. Een advocaat zet de feiten en uw motieven op papier en ondersteunt ze met juridische argumenten. Beide zijn belangrijk.
 

Goed om weten

  • Let op welke raadkamer bevoegd is om een procedure tegen opsluiting op te starten. Dat is niet automatisch de raadkamer van de plaats waar u opgesloten bent. Uw advocaat zorgt dat alles correct verloopt.
  • Niet alleen feitelijke maar ook juridische argumenten maken uw zaak sterker. Een advocaat is het best geplaatst om u daarmee te helpen.

Vind een advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht via de zoekmodule hiernaast.