Ga verder naar de inhoud

Nadia Michiels

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Erkend bemiddelaar in familiale geschillen, Jeugdrecht, Geestesziekenrecht, Familierecht

Talen

Nederlands

Certificaten

Bijzondere opleiding jeugdrecht

Supralat - Salduzopleiding

Collaboratief onderhandelaar

Balies

Balie Leuven

Balie West-Vlaanderen

Derdenrekening

BE14630095023683

Bijkantoor

Lindestraat 37 C,
3210 Linden

Albert I Laan 55,
8670 Oostduinkerke