Ga verder naar de inhoud

Maxwell Ogumula

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Vennootschappen en verenigingen, Handelsrecht, Fiscaal recht

Talen

Nederlands

Certificaten

Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken (1 jaar)'

Supralat - Salduzopleiding

Balies

Balie Brussel Nederlandse Orde

Derdenrekening

BE18630320828165

Contact

Gen.Geneesheer Derachelaan 127/3,
1050 Elsene